Kategooria arutelu:Eesti NSV Teaduste Akadeemia liikmed

Sellel leheküljel pole arutelusid.

Kes peaksid siia kategooriasse kuuluma? --Metsavend 1. jaanuar 2019, kell 00:49 (EET)

Pakun, et kõik, kes kandsid Eesti NSV TA akadeemiku või korrespondentliikme tiitlit. Andres (arutelu) 1. jaanuar 2019, kell 01:37 (EET)
Eesti NSV Teaduste Akadeemia suunab artiklile Eesti Teaduste Akadeemia. Kui pole eraldi artiklit, miks siis on kategooriat vaja? Mis kategooriasse lähevad need, kes on pärast 1991. aastast Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks saanud ja need, kes on kuulunud nii Eesti NSV Teaduste Akadeemiasse kui Eesti Teaduste Akadeemiasse? --Metsavend 1. jaanuar 2019, kell 01:47 (EET)
Võib teha eraldi kategooria nendele, kes on kandnud Eesti TA liikme tiitlit.
Võib muidugi vaielda, kas neid kategooriaid tarvis on, aga sõnastus on fakt. Tõsi küll, siis oleks korrektsem akadeemikute ja korrespondentliikmete jaoks eraldi kategooriad teha. Andres (arutelu) 1. jaanuar 2019, kell 02:02 (EET)

Täpne vahe võiks olla 16. september 1989, mil Eesti NSV Ministrite Nõukogu kinnitas uue põhikirja, millega Eesti NSV Teaduste Akadeemia nimetati Eesti Teaduste Akadeemiaks. Kõik akadeemia liikmed, kes sellest kuupäevast kauem elasid, on ka Eesti Teaduste Akadeemia liikmed. Täpsemat kuupäeva, millest alates Eesti Teaduste Akadeemia ei kuulunud enam Nõukogude Liidu akadeemiate hierarhiasse, on vist võimatu öelda. See ei ole lihtsalt sõnastuse küsimus, vaid akadeemikud kuulusid NSV Liidu nomenklatuuri ja neile oli ehk ka enam lubatud kui lihtsurelikele. Akadeemikute, auliikmete, korrespondent- ja välisliikmete alamkategooriad tulevad kunagi hiljem. --Lai tänav (arutelu) 1. jaanuar 2019, kell 19:57 (EET)

Naase leheküljele "Eesti NSV Teaduste Akadeemia liikmed".