Tere tulemast Vikipeediasse, Surra!

Aruytelulehel allakirjutamiseks vajuta neli korda ~ . Andres 28. august 2006, kell 07:52 (UTC)

Takkajärgi tänud! :) surra (arutelu) 10. jaanuar 2020, kell 20:43 (EET)

Vt Malli arutelu:Infokast aktivist. Pikne 24. jaanuar 2020, kell 18:40 (EET)

NahkhiiredRedigeeri

Kui nahkhiirte artiklitesse (nt Tiigilendlane) kopeeritud tekste tohib kasutada Vikipeedia sisulitsentsi CC BY-SA 3.0 tingimustel, siis tuleks edastada aadressile permissions-et wikimedia.org kiri, milles autor või keegi ELF-ist seda kinnitab. Pikne 15. märts 2020, kell 20:43 (EET)

ELF on märkinud spetsiaalselt selleks, et neid materjale saaks vabalt kasutada, oma lehtedele vastava märke "CC 4.0 by-SA" surra (arutelu) 18. märts 2020, kell 15:05 (EET)
Paistab, et see on uus info. Google'i vahemälu järgi oli ELF-i lehel veel eile kirjas "Kõik õigused kaitstud". Kui allikasse saab märkida teksti juurde sobiva litsentsi, siis see võiks küll olla piisav ja e-kirja teel luba kinnitada pole tarvis.
Paraku litsentsi CC BY-SA 4.0 all avaldatud materjal Vikipeediasse ei sobi (täpsemalt inglise keeles siin). Sobiks selle litsentsi varasem versioon 3.0, mille all on Vikipeedia tekst, või siis näiteks CC0.
Samuti tuleks iga artikli juures selgelt ära märkida, kust on materjal kopeeritud ning millise litsentsi all materjal allikas on või oli. Selline märkus võiks olla näiteks artikli arutelulehel. Pikne 18. märts 2020, kell 17:18 (EET)
Nüüd on CC0 1.0. Kas see on nüüd piisav? Eesmärk on ELFi erinevate erialateadlaste aegade jooksul kogutud teadmised tõsta Wikisse võimalikult väheaeganõudvalt, sest materjale on palju. See tõstmine tuleb teha võimalikult lihtsaks. surra (arutelu) 19. märts 2020, kell 10:37 (EET)
CC0 1.0 iseenesest sobib, aga seal kõrval on praegu ka tekst "Kõik õigused kaitstud". Mida see tähendab, kui samas on materjal tehtud kättesaadavaks võimalikult vaba litsentsi all? Pikne 19. märts 2020, kell 18:35 (EET)
"Kõik õigused kaitstud." osa ei ole enam, nüd peaks olema korras. surra (arutelu) 23. märts 2020, kell 11:20 (EET)
Ma lisasin märkuse lehele Arutelu:Tiigilendlane. Umbes selline märkus peaks olea iga artikli juures, mis sisaldab mujalt võetud materjale. Pikne 25. märts 2020, kell 17:32 (EET)
Tänud! Kas see märkus peaks olema iga lehe arutelu osas? surra (arutelu) 25. märts 2020, kell 18:02 (EET)
Kuskil leitavas kohas. Näiteks arutelus, sarnaselt selle märkusega, mis meil on tõlgitud lehtede jaoks. Inglise vikis on mõnel juhul lisatud selliseid märkusi ka artiklisse, näiteks siin. Mina isiklikult eelistaksin mittesisulisi asju artikli enda lehele mitte lisada. Pikne 25. märts 2020, kell 19:01 (EET)

Vaata kaRedigeeri

Link Püsimetsandus umbes 150 artiklis "Vaata ka" all tundub liialdusena. Reeglina on "Vaata ka" mõeldud mõnele lähemalt seotud või sarnasema teemaga artiklile linkimiseks. Neist umbes 150 artiklist enamikus on seos püsimetsandusega kaudsevõitu. Tundub, et enamvähem sama hästi võiks iga metsandust puudutava artikli üksteisega "Vaata ka" kaudu linkida. Reeglina leiab veidike kaugemalt seotud artiklid kategooriatest. Pikne 31. märts 2021, kell 19:25 (EEST)

Kui töötad läbi "Püsimetsanduse käsiraamat", siis kõik need märksünad esinevad seal, seega need on seotud.
- Kui soovid, võin anda materjali tutvumiseks, olen raamatu läbi lugenud nüüdseks. surra (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 16:28 (EEST)
Ma usun, et kõik need asjad on kaudselt seotud. Sellegipoolest, alaosa "Vaata ka" pole tavaks sedasi kasutada. Kui järjekindel olla ja ka muid linke nii "Vaata ka" alla lisada, siis suur osa artikleid koosnekski peaaegu ainult alaosast "Vaata ka". Pikne 29. oktoober 2021, kell 17:36 (EEST)
Kas üks artikkel ei mahu siis kahe kategooria alla? Kui mingid asjad on seotud kategooriaga "Metsandus", siis nad ei mahu enam "Püsimetsandus" alla? Palun selgitada seda loogikat, miks üks asi ei tohi minna kahe kategooria alla samaaegselt. surra (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 17:57 (EEST)
Lingid "Vaata ka" all polegi kategooriad, kui seda silmas pead. Need on lihtsalt mõned valitud lingid mõnda lähemalt seotud või sarnasema teemaga artiklisse.
Kui nüüd teha kategooria "Püsimetsandus", siis seniste kategoriseerimispõhimõtete järgi peaks sinna kuuluma need artiklid, mis puutuvad konkreetselt püsimetsandusse. Seal võiks olla näiteks artikkel "Püsimets", aga mitte artiklid "Puistu" ja "Puit", mis ei seostu ainult püsimetsandusega ja peaks olema seetõttu üldisemates kategooriates. Pikne 29. oktoober 2021, kell 18:39 (EEST)
Eemaldasin need lingid "Vaata ka" alt. Pikne 16. november 2021, kell 19:49 (EET)

Kategooria:VilsandiRedigeeri

Peand hoogu. Selles kategoorias peaks olema kohakuuluvuse alusel need objektid, mis asuvad Vilsandi saarel, või sündmused, mis toimusid sellel saarel vmt, või muud asjad mis puutuvad otseselt ja konkreetselt sellesse saaresse. Mitte naabersaared või muud naabruses olevad objektid. Muid kaudselt seotud asju ka pole tavaks kohakategooriatesse panna. Näiteks ei peaks Vilsandi kategoorias olema artikkel Tuletorn, vaid see konkreetne tuletorn, mis seal asub, ehk Vilsandi tuletorn. Pikne 29. oktoober 2021, kell 16:15 (EEST)

Kui kasutaja vajutab kategoorial Vilsandi, siis peaks ta saama ligi kõigile artiklitele, kus on viidatud Vilsandile, et saaks kiirelt vajaliku info kokku.
- Kõik artiklid, millele lisasin kategooria Vilsandi, sisaldavad Vilsandiga seotud infot. surra (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 16:21 (EEST)
Palun Vilsandiga seotud artiklitelt mitte eemaldada Vilsandiga seotust ning lisada need tagasi. surra (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 16:26 (EEST)
Vilsandile viitavate artiklite loetelu on juba olemas siin: https://et.wikipedia.org/wiki/Eri:Lingid_siia/Vilsandi. Kategooriatel on teine ülesanne. --Minnekon (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 16:32 (EEST)
Just. Sellesse loetelusse juhatab artikli kõrval link "Lingid siia". Pikne 29. oktoober 2021, kell 17:36 (EEST)
Wiki on mõeldud eelkõige kasutajatele, kes infot kasutavad.
- Kui kasutaja läheb otsima antud artiklist Vilsandiga seotud asju, siis "Vilsandile viitavate artiklite loetelu on juba olemas siin" ei paista talle mitte kuidagi kätte.
- Ehk on Wiki kogenud haldajale nii mugav ja tema oskab seda lingikogu leida, aga tavakasutaja mitte (kelle jaoks on Wiki eelkõige tehtud).
- Kuni tavakasutaja jaoks on antud lingikogu keeruline leida, ei ole sellest lingikogust mitte mingit kasu ja ka artikkel on puudulik, sest ei juhata (lihtsalt) kasutajat seotud infoni (mis peaks olema leitav läbi Kategooriate).
- Kui kohalikud haldajad ei luba Vilsandiga seotud artikleid kategooriate läbi kasutajale lihtsalt leitavaks teha ja eelistavad seda lingikogu esitleda, siis palun see lingikogu teha kasutajale ka lihtsalt leitavaks. Leitavuse lihtsust võib testida vanaemade peal - kuniks vanaema ei suuda artiklist üles leida vajalikku, ei ole leitavus lihtne. surra (arutelu) 1. november 2021, kell 15:54 (EET)
Kategooriate süsteem on hierarhiline ning Vilsandi kategoorias on seda silmas pidades praegu segadus. Näiteks asus Vilsandi saar Kihelkonna vallas, mitte vastupidi. Veel, kui artikkel Tuletorn on Vilsandi kategoorias, siis sisuliselt poleks vähem põhjust panna see artikkel tuhandete teiste kohtade kategooriatesse. Pikne 29. oktoober 2021, kell 17:36 (EEST)
See, et kategooriad on teiste kategooriate suhtes hierarhilised, on üks üks vaid käsitlustest, kuidas asjad peaksid toimuma, teine on kirjas siin:
"Kategooriad aitavad lugejal leida informatsiooni, kui ta ei tea täpselt, mida otsib, või soovib saada ülevaadet kõigist antud valdkonna artiklitest." https://et.wikipedia.org/wiki/Juhend:Kategooriad
So - lähtuda tuleb alati eelkõige kasutajast ja tema mugavusest ja ajakulust info otsimisel: kui mina kasutajana tahan saada kiirelt Vilsandi artikli alt ülevaadet kõigi seotud artiklite kohta, siis klõpsan kategoorial "Vilsandi", mitte ei otsi neid mujalt.
- PS Kategooriate hierarhilisus ei saa olla läbiv loogika, sest asjad ei ole pärismaailmas omavahel ainult hierarhiliselt seotud. Pigem tasub ka infot vaadata pigem pilvedena, mille ääred on pehmed :) surra (arutelu) 29. oktoober 2021, kell 18:04 (EEST)
Seni oleme siiski kategoriseerinud lähtuval põhimõtetest, mida eespool kirjeldasin. Enne kui asuda asju usinasti ringi tegema, tuleks vähemasti selgitada, millised võiks kategoriseerimispõhimõtted edaspidi olla ja tuleks teha laiemale ringile vastav ettepanek. Aga enne kui püüda mingit ettepanekut formuleerida, soovitaksin ma senise kategooriate süsteemiga põhjalikumalt tutvuda. Sinu viimaste kategoriseerimiste eeskujul võiks mingite kaudsete seoste tõttu enamvähem kõik asjad enamvähem kõigisse kategooriatesse panna. Sellisel juhul on kategooriates puder ja kapsad ning kellelgi poleks neist enam kuigivõrd kasu.
Ma ei näe, et see tsiteeritud lause oleks kategooriate hierarhilisusega vastuolus. Samuti ütleb see lause vaid seda, mis on kategooriate eesmärk, mitte seda, kuidas kategoriseerimine käib. Pikne 29. oktoober 2021, kell 18:39 (EEST)
Kui sinu jaoks, kes ei puutu Vilsandiga kokku, ei ole näiteks "Vaika saared" Vilsandiga seotud, siis kohalike jaoks need Vilsandiga otseselt seotud laiud moodustavad osa Vilsandist, mis pinnase kerkimisel paratamatult Vilsandiga lõpuks ka ühinevad. https://et.wikipedia.org/wiki/Vaika_saared#/media/Fail:Vaika_saared.png .
- Kuidas lahendada probleemi, kus eemalviibijate jaoks asjad ei ole seotud mingi asukohaga, aga kohalike jaoks on?
- "Vaika saared" võiksid minna eraldi kategooria alla "Vilsandi saared ja laiud", aga siis on sama probleem, kui "Saaremaa saared" puhul - "saare saared" on keeruline kategooria :)
- Mingid asjad ei mahugi ühise loogika alla, seega tuleb teha erisusi ... näiteks Tartus leidsin sellise sildi, kus nii Tallinnasse kui Valgasse saab sama suunasildi alt, kuigi Tartu suhtes on nad täpselt vastassuunas ning ka riigi vastupidistes otstes.
 
Tallinn-Valga
surra (arutelu) 1. november 2021, kell 16:08 (EET)
Kui Vaika saared on Vilsandiga oluliselt seotud, siis tuleks neid eelkõige mainida artiklis Vilsandi peatükis "Loodus", nt täienduseks fraasile "paljud väikesed rannikulähedased saared". Sealt saaks vanaema info küll kõige lihtsamini ja lisaks veel koos kontekstiga, mida kategoorias ei ole võimalik anda. Adeliine 1. november 2021, kell 17:07 (EET)
Kui Vaika saared või mõiste tuletorn vm on Vilsandiga seotud, siis saab neid mainida artikli Vilsandi tekstiosas (nt et "Vilsandist läänes asuvad Vaika saared", "Vilsandil asub X tuletorn"), mõnel juhul ka artikli lõpus peatükis "Vaata ka" (Vikipeedia:Vormistusreeglid). Igal juhul peab olema usaldusväärne allikas, mis käsitleb neid seotuna. Näiteks allikas, mis ütleb, et kohalikud elanikud mõistavad Vilsandi all saarestikku, mis hõlmab ka Vaika saari. Lihtsalt sellest ei piisa, et keegi meist Vikipeedia kirjutajatest on kuskilt kuulnud, et kohalikud nii arvavad, seos peab olema lugejale tõendatav. Igatahes artikli teemaga seotud asjad peaks lugeja jaoks ennekõike artikli enda tekstist välja tulema, kus on ühtlasi ka selgitatud, milles seos seisneb. Leheküljele viitavate linkide loend asub iga vikilehe vasakus servas "Tööriistade" rubriigis pealkirjaga "Lingid siia". Nii "lingid siia" kui kategooriaid tavalugejad üldiselt ei kasutagi ja polegi vaja, sest oluline info peaks artiklis juba sisalduma. Nad ongi rohkem Viki toimetajatele abiks. Kui Kategooria mõiste ümber defineerida ja sinna lihtsalt igasugu seotud asju lisama hakata, siis oleks see suuresti artikli teksti ja "lingid siia" funktsiooni kordamine ja samas oleks sellisest kategooriast edaspidi vähem abi toimetajatele - ehk siis ebavajalik ja isegi kahjulik muudatus. Mis iganes kategooria luua, peab ta olema võimalikult selgelt defineeritav ja üldisemalt rakendatav (nt saared merede või riikide kaupa). Kohalike kõnepruukide kaupa saarte jaotamine oleks paras tohuvabohu (allikaid kohalike arusaamade kohta on raske leida, need arusaamad võivad olla omavahel vastuolulised, ei kata kõiki olemasolevaid saari) ja see jaotus oleks abiks üksikutele inimestele, küll aga tekitaks segadust kõigis ülejäänuis. Minnekon (arutelu) 1. november 2021, kell 18:07 (EET)
Kokkuleppele jõudmata pole mõtet samamoodi selle kategooria lisamist jätkata. Eks ole, nii ei saa, et jääme lihtsalt muudatust edasi-tagasi pöörama. Siin on nüüd mitu teist kasutajat mõista andnud, et nad pole sellise kategoriseerimisega nõus. Pikne 4. november 2021, kell 21:46 (EET)
Millised kasutajad? Kas Vilsandi inimesed, kes Wikit kasutavad ja tahavad kiiret ülevaadet Vilsandiga seostuvatest asjadest-inimestest või haldajad, kes lähtuvad mugavast haldusest? surra (arutelu) 14. detsember 2021, kell 17:03 (EET)
Vikipeedia kasutajad, kes siin eespool kommenteerisid. Pikne 14. detsember 2021, kell 17:14 (EET)
Sa mõtled haldajaid?
- Kasutajad on need kes tulevad otsima infot Vilsandi artikli kohta, mitte ei takista Vilsandiga seotud info kättesaadavuse lihtsamaks tegemist. surra (arutelu) 22. veebruar 2022, kell 17:25 (EET)
Ma pean silmas kasutajaid, kes siin rohkem või vähem aktiivselt midagi teevad, sina kaasa arvatud, ning kelle vahelistest kokkulepetest sellised asjad sõltuvad. On selline internetižargoon. Küllap said sellest isegi aru. Pikne 22. veebruar 2022, kell 17:58 (EET)
Sa räägid ikkagi haldajatest.
- Kui sa üritad teha Wikit mugavaks haldajatele, aga ebamugavaks kasutajatele, siis soovitan lugeda Asimovi "Asum ja Impeerium", kus on samuti mainitud, kuidas osad entsüklopedistid unustasid ära eesmärgi, miks entsüklopeediat üldse tehti.
- Lõppkasutajale on lihtne ning mugav navigeerida jaluses olevate kategooriate abil - minu eriala on UI usability, maakeeli kasutajaliidese kasutatavus, seetõttu tean seda väita. surra (arutelu) 6. mai 2022, kell 11:52 (EEST)
Ma ei saa aru, mismoodi on praegusel kujul kategooriad haldajatele (administraatoritele?) mugavamad kui teistele kasutajatele või miks haldajatel peaks olema kategooriate juures teistsugused huvid. Administraatorid või kes tahes, kes on sellised kategooriad teinud, ise ka kasutavad kategooriaid materjali otsimiseks ja ringiliikumiseks, nii nagu teised kasutajadki. Enamvähem samade põhimõtete järgi on kategooriad teinud endale ka teistes keeltes Vikipeediate kasutajad. Kui see poleks praeguste tehniliste võimaluste suures võimalikut kasutajasõbralik ja muidu otstarbekas, siis selliseid kategooriaid ilmselt tehtud poleks.
Mõnel teisel saidil kasutatakse küll sisu märgistamiseks märksõnu, mis pole omavahel seotud. Siin ei ole kategooriate näol tegu selliste märksõnadega, kui ehk seda mõtlesid. Pikne 10. mai 2022, kell 21:22 (EEST)
Osa neist objektidest ühendab küll see, et nad jäävad Vilsandi rahvusparki. Tegin rahvuspargi kategooria ja liigutasin osa artikleid saare kategooriast sinna. Pikne 16. november 2021, kell 19:49 (EET)

KeskkonnakirvesRedigeeri

Minu meelest see ei sobi isikuartiklis tunnustuse alla (mõte on ju vastupidine). Samuti pole minu meelest tarvis nimetuse andmise tausta isikuartiklis pikemalt selgitada, eriti kui seda on niigi tehtud eraldi artiklis, millele viidatakse. Päris tunnustuste puhul on ka harilikult isikuartiklis lihtsalt auhind nimetatud. Isikuartiklis pole ka tarvis eraldi öelda, mis on keskkonnakirves. Pikne 21. detsember 2021, kell 17:40 (EET)

Kas Wikisse sobib ainult avalik kiitus ning avalik laitus tuleks vaiba alla lükata?
- Kui inimene on teinud midagi sellist, et on saanud Eesti Keskkonnaühenduste Kojalt kiita või laita, siis tuleb seda ka nende isikuartiklis rõhutada.
- Meil on inimesi, kes on aastakümneid teinud teadlikult keskkonna jaoks negatiivseid otsuseid vms liigutusi, tulenevalt isiklikust majanduslikust või poliitilisest omakasust.
- Need inimesed on vaja samuti ära märkida ning arvan, et Wiki on selleks hea koht küll, sest siis on taskaal olemas ka siin. surra (arutelu) 22. veebruar 2022, kell 17:15 (EET)
Ei, minu kommentaar oli ainult selle kohta, kus kohas ja mis kujul see laitus artiklites olla võiks. Pikne 22. veebruar 2022, kell 17:58 (EET)
Seal on koht tunnustuste jaoks ning mingit vahet vahet ei ole, kas tunnustus on pos või neg - kui hakata tõmbama vahet, on see subjektiivne ning subjektiivsus Wikisse ei sobi. surra (arutelu) 6. mai 2022, kell 11:50 (EEST)
Ei, see ei lähe kokku eestikeelse sõna tähendusega. Tunnustus on kiitev, vt [1]. Pikne 10. mai 2022, kell 21:22 (EEST)
On o,emas posiitivne tunnustus ja negatiivne tunnustus. Elu on EST sõnastikust laeim. surra (arutelu) 6. juuni 2022, kell 21:49 (EEST)
Olen nõus, et Keskonnakirves ei ole tunnustus ja ei sobi "Tunnustuste" alapealkirja alla ega infokastis autasude lahtrisse. Artikli tekstis peaks selle küll ära tooma, kuid see käib "Kriitika" alajaotuse alla või kuskile mujale teksti sisse. Vikipeedia pole koht, kus aktivismiga tegelda, "siin ei püüta midagi tõestada ega ümber lükata" (Vikipeedia:Põhimõtted#Vahendamine). Kaniivel (arutelu) 10. mai 2022, kell 22:36 (EEST)
Keskkonnakirves ei ole kriitka, see on vägagi tunnustus, lihtsalt negatiivne tunnustus. Sarnaselt on Keskkonnakirve vastupidine pool "Keskkonnategu" on postiivne tunnustus. https://eko.org.ee/tegevus/keskkonnategu-ja-keskkonnakirves. Kui näidata ainult postiivset külge, mitte negatiivset, siis ei ole Viki objektiivne. Wiki ei ole kindlasti koht, kus negatiivset külge varjata.
- Seoses "aktivismiga tegelmisest" - kirjelda palun, mida sina meie ühise looduse kaitsmiseks oled teinud viimasel ajal reaalselt?
Keskkonnakaitse on vähegi hooliva inimese igapäevapolitika üks osa ning poliitika ei ole aga "aktivism" (ei ole vaja tuletada meelde, kuidas juba Vana-Kreekas nimetati inimesi, kes ei võta osa poliitilisest elust ja tegelevad ainult oma privaatsfääri kuuluvate asjadega), vaid reaalsus nagu ka korruptiivsed ametnikud ning teadlik keskkonnakahjustus äritegevuse nimel, mille eest Keskkonnakrivest ka jagatakse.
- Keskkonnakirve jagamisel on tähendus, see on informatiivne ning informatiivsus on vägagi Viki koht, kui see ka isiklikult sulle ei peaks meeldima. surra (arutelu) 6. juuni 2022, kell 21:48 (EEST)
Tuleb ikkagi lähtuda sõna üldtunnustatud tähendusest, vt EKSS. Kui sõnu omamoodi kasutada, raskendab see tekstist arusaamist.
Keegi pole öelnud, et Keskkonnakirvest ei tohi mainida, lihtsalt see ei ole tunnustus. --Andres (arutelu) 6. juuni 2022, kell 22:43 (EEST)
Ja ikkagi, rõhutada pole midagi tarvis, tuleb kirjutada erapooletult. --Andres (arutelu) 6. juuni 2022, kell 22:47 (EEST)

Kirjutad resümees, et Vilsandi kuulub Vilsandi rahvusparki (Eri:Erin/6097889). Ma ei vaidlustanudki seda. Nagu enne öeldud, asi on selles, et artikkel juba kuulub alamkategooria kaudu rahvuspargi kategooriasse. Vt Vikipeedia:Kategoriseerimise kord (mh joonist lehe alguses). Pikne 10. mai 2022, kell 21:37 (EEST)