Tere! Aitäh huvitava, piisavalt pika ja põhjaliku artikli eest!

Võiks veel natuke kohendada:

Pealkiri peaks vist siiski olema „beetamitmekesisus“.

Allikast sõna-sõnalt maha kirjutada ei tohiks isegi siis, kui tekst on jutumärkides ja kursiivis. Sõnasta definitsioon ümber ja loobu kursiivist ning jutumärkidest. Termin peaks olema alguses rasvases kirjas: Beetamitmekesisus on..

Too alguses välja, et "Beetamitmekesisus (β-mitmekesisus)", kuid edaspidi võiksid selguse huvides kasutada ainult üht varianti.

Sisukorras võiks „Termini kasutamisest“ asemel olla lihtsalt „Termin“.


Väldi "poolt"-konstruktsiooni:

Beetamitmekesisus (β-mitmekesisus) on R. H. Whittakeri poolt koosluseökoloogia vallas kasutusele võetud termin... --> Beetamitmekesisus on termin, mille võttis koosluseökoloogias kasutusele R. H. Whittaker.

..piirkonna kogu mitmekesisus, nn. gammamitmekesisus (γ-mitmekesisus), on määratud kahe teguri poolt: --> ..piirkonna kogu mitmekesisuse, nn gammamitmekesisuse määravad kaks tegurit:

Baselga poolt välja pakutud indeksiga --> Baselga välja pakutud indeksiga


Väldi „erinevaid“ nii palju, kui võimalik:

On välja pakutud üle kolmekümne erineva beetamitmekesisuse definitsiooni. --> „erinevat“ pole vaja.

..sellisel juhul võib ükskõik millist erinevat kasutatavat.. --> „erinevat“ pole vaja

kahte erinevat nähtust --> „erinevat“ pole vaja


1)kasutades Jaccardi sarnasusnäitajat --> tühik puudu

pool-muutusühikutes --> poolmuutusühikutes

Loend peaks olema liigendatud: komad või semikoolonid vahele.

Valemid on praegu liiga väiksed ja ruutudes. Loe http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Matemaatiliste_valemite_kirjutamine

..alusel,milles γ tähistab gamma-mitmekesisust.. --> tühik puudu

Osad uurijad --> Osa uurijaid

kus S1= ülestäheldatud liigirikkus esimeses koosluses, S2= ülestäheldatud liigirikkus teises koosluses ja c= mõlemas koosluses esindatud liikide arv. --> võrdusmärkide eest tühikud puudu

Whittaker’i --> Kuna lõpp hääldub välja, siis pole ülakoma vaja: Whittakeri

gamma-mitmekesisust --> gammamitmekesisust jne, vt üle ka alfamitmekesisused ja beetamitmekesisused

Osade indeksite --> Osa indeksite või mõnede indeksite

Beeta-pesastumine --> Beetapesastumine

Beeta-asendus --> Beetaasendus

..kahest vastandlikust protsessist, liikide asendumisest ja liikide kadumisest kooslustes. --> koma asemel võiks olla koolon

väiksemast liikide arvust, võrreldes kõige liigirikkama kooslusega. --> koma pole vaja

Vt üle, kas on trükivigu, nt peaks olema „täielikult“.

..siis on nendevahelise mitmekesisuse erinevus on kirjeldatav.. --> üks „on“ on üleliia

Sorenseni --> ka siin peaks olema Sørenseni

Enamikes mitmekesisuse uuringutes --> Enamikus mitmekesisusuuringutes