Mark Laane, 2014 seisuga TÜ Arvutitehnika bakatudeng