Kasutaja:Ohpuu/Hendrikson & Ko OÜ

põhiartikli olemasolu ja sealse info kontrollimiseks vaata lehte Hendrikson & Ko, Hendrikson & Ko OÜ. Tähelepanu kasutaja:Ohpuu

Estopedist1 (arutelu) 11. august 2019, kell 10:36 (EEST)1992.a. Grupp Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringist välja kasvanud noori spetsialiste asutab keskkonnakaitse konsultatsioonifirma AS Quercus. Heikki Kalle ja Juhan Ruut tegutsevad aktiivselt ka täna.

1996.a. Koostöös Tartu Observatooriumiga valmib esimene õhureostuse leviku mudeli versioon. Valmivad mitmed suuremad pinnasereostuse uuringud, kus rakendatakse reostuse modelleerimise tehnikaid, alustab atmosfäärireostuse modelleerimise töögrupp. Käivituvad esimesed rahvusvahelised projektid. Liituvad majandusspetsialistid ja planeerijad. AS Quercus reorganiseerub OÜ-ks Hendrikson & Ko (registreeritud 15.09.1997).

1998.a. Alustatakse üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise metoodiliste lähtekohtade väljatöötamisega, alustab planeerimise töögrupp, mille liige Pille Metspalu on täna üld- ja regionaalplaneeringute osakonna juhataja. Viiakse läbi esimene strateegiline keskkonnamõjude hindamine üldplaneeringule, milles osalenud Kuido on täna keskkonnakorraldusosakonna juhataja.

1999.a. Hendrikson & Ko spetsialistid osalevad Eesti suuremate linnade üldplaneeringute koostamisel (Pärnu, Tallinn, Kuressaare), valmib ka esimene iseseisvalt koostatud üldplaneering (Narva-Jõesuu). Hendrikson & Ko avab oma Tallinna esinduse.

2002.a. Atmosfäärireostuse töögrupp turustab edukalt reostuse leviku mudelit AEROPOL. Alustab Detailplaneeringute osakond, mida täna juhib Jaanus Aavik.

2004.a. Hoogustub Hendrikson & Ko töö metoodikate väljatöötamisel. Valmib käsiraamat „Soovitused planeerimisprotsessi ülesehitamiseks" Siseministeeriumi tellimusel.

2005.a. Alustatakse regulaarsete täiendkoolitustega planeerimise ja keskkonnakorralduse valdkondades. Keskkonnaministeeriumi andmetel olime ajavahemikul 2001 - 2005 enim keskkonnamõju hindamisi läbi viinud ettevõte Eestis (hiljem pole analoogseid uuringuid tehtud, kuid tõenäoliselt pole Hendrikson & Ko positsioon halvenenud).

2006.a. Keskkonnaosakond alustab teenuste ekspordiga osaledes Rootsi Välisabiagentuuri poolt rahastatavas teeprojektis Afganistaanis. Hendrikson & Ko vastutada on 550 km pikkuse teelõigu eelprojekti keskkonnamõju hindamise osa.

2007.a. Moodustatakse Kartograafia ja Geoinformaatika Osakond, mida juhatab tänaseni Ülli Reimets.

2008.a. Hendrikson osaleb mitme suure taristuprojekti koostamisel, näiteks Tallinna ja Tartu ringteed, Suure Väina püsiühenduse kava jpt.

2009.a. Majandussurutise tingimustes keskendutakse ekspordi elavdamisele. Aasta lõpuks ekspordib Hendrikson & Ko teenuseid 10 riiki Euroopas ja Aasias.

2010.a. Valmib atmosfääriõhu reostuse leviku mudeli AEROPOL uus kasutajasõbralikum versioon. Alustab Projekteerimisosakond, mida juhatab Fred Talu.