Tunnen huvi ja tegelen rohkem ingliskeelse wikipeediaga, aga jõudumööda püüan kirjutada asjadest millest tean (või vähemalt arvan teadvat) ka Eesti versiooni.