Kasutaja:Makruss/Vabamüürlus-2

põhiartikli olemasolu ja sealse info kontrollimiseks vaata vabamüürlus

Vabamüürlus (inglise keeles Freemasonry) on organisatsioon, mille juured on väidetavalt aegade hämaruses. Sellesse kuuluvaid inimesi nimetatakse vabamüürlasteks. Organisatsiooni jaguneb loožideks, mis alluvad suurloožidele.

Ajalooliselt teada olev vabamüürlaste organisatsioon kandis algselt nime "Vabad Müürimehed" (Free Masons). See oli tsunft, mis koondas põhiliselt ehitusega seotud käsitöölisi – müüriladujaid, ehituskivide töötlejaid jne. Alates 16.17. sajandist, kui ehituse levik suurenes ja tsunftikord hakkas lagunema, hakati vastu võtma isikuid, kes tõstsid organisatsiooni prestiiži ning tõid kaasa materiaalseid vahendeid looži püsimise heaks. Tekkis vabamüürluse tänapäevane variant – organisatsioon, mille liikmetel ei ole praktilise ehitamisega suurt pistmist. Samal ajal kujunes ka loožide süsteem geograafilisel ja rahvuslikul alusel. Loožide rivaalitsevad omavahel, kuid tavaliselt säilitatakse välismaailma ees ühtsus.

Vabamüürlaste ametlik ajalugu Redigeeri

Selles lõigus esitatud materjal pärineb vabamüürlaste poolt sanktsioneeritud raamatutest nende tegevuse ja ajaloo kohta.

Vabade Müürimeeste tsunftid tekkisid juba ammu enne Solomoni Templi ehitamist. Kui kuningas Solomon sai Juudamaa valitsejaks siis hakkas ta rajama suur ehitisi mille valmistmisest võtsid osa selle piirkonna Müürimeeste tsunft kus ehitis asus. Tihtipeale tekitas selline organiseerimine ühingus sisemisi pingeid ning mitme tsunfti esindjad pöördusid Solomoni poole kelle egiidi all moodustati Vabade Müüriladujate Ühendatud Tsunft.
Sellest ühingust arenes üle kivide ja kändude läbi tõusude ja languste ehitus meistrite ühing mida tunti euroopas kui Free Masons ehk Vabad Müürimeistrid. 17. ja 18. sajandi piiridel kui Euroopas õitses renesanns ning ehitus tegevus hoogustus siis avas ühing oma uksed ka isikutele kes otsisid omale assotseerumist populaarsele ehituskunstile - tekkisid nii nimetatud spekulatiivsed Müürimeeste Ühingud ehk siis Freemasons. 18.sajandi lõpuks sulasid erinevad ühingud kokku - üheks said nii spekulatiivsed kui ka tegelikud vabamüürlased. Samal ajal toimus ka ühingute politiseerumine.

Vabamüürlastel on ka oma "pühak" ehk isik nimega Hiram Abif. Legendi järgi oli tegemist geniaalse õpipoisiga kelle tappis tema vananev meister, et saada enda nimele oma hiilgava õpilase tööd. Olenevalt allikast ning loožist on mõningaid erinevusi nime kujus ning ehitusobjektis ning töös mida Hiram Abif tegi.

Ametliku Vabamüürlaste propaganda järgi on liikmete näol tegemist isikutega kes kasutades oma materiaalset ning poliitilist mõju püüavad muuta maailma paremaks paigaks. Samuti tegelevad Vabamüürlaste loožid erinevate muude ühingute kaudu heategevusega. Vabamüürlaste liikumisega ühinemine toimub põhiliselt soovi-kutse meetodil. Isik kes soovib astuda ühingusse peab väljendama soovi ning siis võtavad looži poolt valikud liikmed temaga ühendust. Positiivse vestluse puhul antakse üle ametlik kutse saada "õpipoisiks". Peale teatud aja möödumist on võimalik tõusta kuni 33nda kraadi vabamüürlaseks. Tõus toimub korrelatsioonis isiku panusega liikumisse ja tema eesmärkidesse ning organisatsioonis oldud ajaga. Vabamüürlaste statuut keelab isikul anda infot looži tegevuse kohta ning avaldada teiste liikmete nimesi. Enda nime avalikustamine ja osalusest teavitamine on liikme eraasi seni kuni see ei kahjusta looži mainet ja tegevust.

Erinevate Vabamüürlaste allikate järgi loetakse organisatsiooni suuruseks ümmarguselt 6 miljonit liiget maailmalaiuselt. Teadaolevalt on organisatsioon levinud praktiliselt kõikidesse riikidesse esindustega porpotsionaalselt mis sõltub riigi poliitilisest või majanduslikust jõust.

Vabamüürlaste autoriseerimata ajalugu Redigeeri

Käesolevas lõigus käsitletakse Vabamüürlaste ajalugu erinevate uurijate poolt avalikkuse ette toodud materjalide valguses. Ametlik Vabamüürlus ei kommenteeri üldjuhul seda tüüpi kirjutisi ega lükka neid ka ümber.

Nimetuse Vabad Müürimehed teket loetakse ajaloos aega mis jääb nii 4000 kuni 500 e.m.j. aga nimekuju Vabamüürlased teke jääb 17-ndasse 18-ndasse sajandisse. Paljude autorite-uurijate arvates on Vabade Müürimeeste/ Vabamüürlaste ordu ajalooliselt järjepidev avaliku arvamuse poole suunatud katte organisatsioon Jumala (tulnuka) venna tunnustamiseks ying-yang printsiibist lähtuvalt. Kristlik mütoloogia tõlgendab sama asja kui endist peainglit kes sattus Jumala juures ebasoosingusse ja kes pagendatti Abzusse (geograafiliselt Lõuna Aafrikasse keeleliselt kasutati väljendit "sinna alla") mis hiljem muutus põrguks. Eel kristliku mütoloogiast lähtudes oli tegemist isikuga kes tegelikult andis inimestele selle miks me oleme inimesed ehk oskuse tunnetada head ja kurja ning ka hiljem kaitses inimesi Jumala viha eest. Samast lähtekohast on ka tuntud legend Prometheusest mille algversioonid on leitud juba Sumerite kirjalikust pärandist. Selle järgi lõi Jumal inimesed endale orjadeks kellele ei olnud antud tunnetust (biorobot või android) vaid põhiline arusaamine käskudest (programmist).

Kusagil pool-müütilisel ajal enne kui Skorpioni kuningas sai kuningaks ja ühendas Alam- ja Ülem Egptuse üheks riigiks saabus tema juurde tarkade delegatsioon kes kutsusid ennast Valgustuse Kandjateks ning teatasid talle, et temast saab kuningas kes ühendab sõdivad Egiptuse hõimud (lisaks 2 riigile oli veel hulk hõime kes olid üldjuhul sõjajalal). Valgustuse Kandjate seletasid et nemad on oodanud teatud tähtede seisu juba 10 000 aastat ning neile pärandatud teadmiste järgi oli just nüüd õige hetk ajas ja tema õige isik alustamaks nende juhtimisel riigi loomist. Sellest koostööst tekkis Egiptuse riik ja selle preesterkond kes võttis kasutusele tänapäevalgi tuntud Vabamüürlaste sümboolika nagu silm, püramiid, viisnurk ja ehitusriistad nagu sirkel.

Mingil aja hetkel peale Solomoni Templi rajamist tabasid (paljude arvates mitte ilma Jumala venna abita) EA kummardajad ehk Valgustuse Kandjad, et ellu jäämise nimel peavad nad varjama ennast grupi selja taga mida on võimalik elus hoida vaatamata hetkel valitsevale tõlgendusele jumalast ja valitsejast. Parim viis tundus olevat teha ennast kasulikuks võimulolijale kelle abil siis üle elada teatud periood ning kuna ametlikult ei oldud seotud ühegi käibeloleva usuga või poliitilise vooluga (peale otsese kasu valitsevale klassile) suudeti oma usund varjus hoida müürimeeste varjus. Sellisest organisatsiooniliest ülesehituselt lähtuvalt suudeti ennast varjata ka isegi teiste organisatsiooni liikmete eest kellel polnud mingit pistmist EA kummardamisega kellede osalemine oli vajalik, et väljastpoolt jääks süütu mulje.


Siis järgneb mõned tuhanded aastad vaikust kus Valgustuse Kandjatest on vähe räägiud kuid nende sümboolika on esile kerkinud praktiliselt igas suuremas tsivilisatsioonis ja ka rahvustes erinevate organisatsioonide tunnustena. Suurem ajalooline esilerkerkimine oli seoses juudi usundi ja rahva tekkimisega orienteeruvalt 2000 aasta paiku e.m.a. mil ehitati Vabade Müürimeeste juhtimisel kuningas Solomoni tempel mis on paljude ajaloolaste arvates valesti tõlgendatud asukoha ja ajalises kontekstis ehk templit ei suudeta leida kuna juudid omastasid endale templi ehitamise au mis kuulus teistele ja on momendil ajaloos tuntud oma õigete ehitajate järgi. Peale aasta NULL ehk aasta 1. m.a.j. on Vabamüürlaste jälgi leitud pea kõikide tuntud vallutajate taustast alates Julius Ceasarist, Karl Suur ja Napaleon Bonaparte ja organisatsioonide nagu Templirüütlid ja ka Roosikristlased. Samuti on olemas väga tugevad tõendid arhiivi dokumetide näol - USA Riigiarhiiv, Prantuse Riigiarhiiv ja paljudes teistes arhiivides põhiliselt Vanas Maailmas - selle kohta , et Vabamüürlaste organisatsiooni liikmed on olnud viimase 200-300 aasta jooksul praktiliselt kõikide suurte ühiskondlike vapustuste puhul organisaatorite rollis. Tooks siin näiteks ära Suure Prantsuse Revolutsiooni, Bolsevistliku Oktoobrirevolutsioni Venemaal, Gromwelli poolt juhitud antimonarhiline liikumine Inglismaal siis veel ka nii Esimene kui ka Teine Maailmasõda ja sealt edasi tänapäeva läheb asi juba täiesti kirjuks.

Üheks huvitavamaks episoodiks võiks lugeda Vabamüürlaste ajaloos 18.sajandi lõppu kui erinevad ühingud sulasid kokku - üheks said nii spekulatiivsed kui ka tegelikud vabamüürlased.


Loomulikult võib vaielda antud käsitluse paikapidavuse üle mõlemal pool n.n. rindejoont kuid kuni Vabamüürlased ei lasku väitlustesse oma mineviku üle ja ei too avalikkuse ette enda arhiivides olevaid dokumente siis jääb uurijatele üle ainult rahulduda mõnes mõttes kaudsete tõenditega. Mõnes mõttes kehtib siin fašismi/kommunismi sündroom - mil määral on organisatsiooni liikmed vastutavad teiste organisatsiooni liikmete poolt sooritatud tegude eest?

Erinevate riikide uurimisorganid ja ka üksikisikud on ametlikult uurinud (püüdnud uurida) Vabamüürluse tausta ja nende osalust sündmustes mis on vapustanud maailma. Organisatsioonina tehniliselt on nad pea alati "puhtalt" välja tulnud kuna pole suudetud leida juhtfiguuri kes teataks, et tema juhtimisel ja korraldusel sooritati teatud vandenõu. Kuid siin tuleb jälle mängu fašismi/kommunismi sündroom - kuna on suudetud tõestada, et põhilise jõuna (Prantsuse Revolutsioon, Narodnaja Volja liikumine Venemaal) või siis osalise jõuna (Bolsevistlik Revolutsioon Venemaal, Maailmasõjade finantsistid kes kuulusid enamikus kas Vabamüürlaste hulka või sionistidest pangandus oligarhiasse) on nende sündmuste taga just antud organisatsiooni liikmed siis kui palju on organisatsioon kui tervik vastutav antud tegude eest ? Maailmas on ennegi nähtud kuidas valitseja, riik või organisatsioon ühe käega katab teisega tapab.


Vabamüürlus Eestis Redigeeri

Tuntumaid Eesti autoreid kes on uurinud Vabamüürluse tagamaid ja seoseid nii Eesti kui ka maailma mastaabis on Jüri Lina. Tema sulest on ilmunud mitmeid raamatuid ja ka DVD antud teemal.

Bibliograafia Redigeeri

"Skorpioni märgi all" - Jüri Lina (EST).

"Ruled By Secrecy" - Jim Marrs (ING).

"The Freemason's Companion" - Anonymus

"Question and Answer for the Clandestine Freemason" - Malachi Z. York

"The Secret Architecture of Our Nation's Capital: The Masons and the Building of Washington, D.C." - David Ovason

"Born in Blood : The Lost Secrets of Freemasonry" - John J. Robinson

Välislingid Redigeeri

Adam Weishaupt ja Illuminaadid

Adam Weishaupt Elulugu

Illuminaadid

Vabamüülastest

Eesti Suurlooži koduleht

Jüri Lina Vabamüürlastest ja Illuminaatidest