Tervisi kõigile! Olen siin 2004. aasta märtsi lõpust.