Kambja valla lipp

Kambja valla lipp on Tartu maakonnas asuva valla - Kambja valla lipp

Kambja valla lipp

Lipp on kinnitatud 2020. aasta augustis [1].

Lipu kirjeldus muuda

Rohelisel väljal on kollast värvi püstine helihark ja seda ümbritsev viljateradest moodustuv võru. Lipu pikkuse ja laiuse suhe on 3:2.

Roheline värv sümboliseerib loodust, põllundust, noorust ja elu. Roheline on harmoonia, tunnete ja kasvamise värv. Kuldne värv sümboliseerib küpsust ja viljakust ning rikkalikku ajalugu. Kuldne on nii väärikuse, püsivate väärtuste kui ka uuenemise ja uuendamise värv.

Helihark viitab Eesti esimesele laulukoorile. Kambjast on alguse saanud Eesti koorilaul, mistõttu võib Kambjat uhkusega nimetada Eesti koorilaulu hälliks. Lisaks koorilaulu sünnipaigale on vallas hinnatud ja väga kõrgel tasemel Ülenurme muusikakool, mida samuti sümboliseerib helihark.

Viljapeasõõris olevad nelikümmend viis viljatera märgivad ära valla viis alevikku ning nelikümmend küla. Kambja valla suurim nn kullafond on oma kodukohta austavad ning seda väärindavad inimesed. Kuldne värv vapil sümboliseerib Kambja valla heal tasemel koole ning esinduslikke asutusi: Eesti lennunduskõrgkooli - Eesti lennuakadeemiat ning Kambja vallas asuvat rahvusvahelist lennujaama - Tartu lennujaama.

Lipu kasutamise kord muuda

  1. Heisatav ja väljapandav Kambja valla lipp pidi vastama Kambja valla põhimääruses olevale kirjeldusele ning olema terve ja puhas.
  2. Kambja valla lipu võis heisata valla ettevõtete, asutuste, äriühingute hoonetel ja elamutel riigilipu heiskamise päevadel (lipupäevad), samuti avalikel üritustel ja muude sündmuste puhul, milleks sellekohase korralduse annab vallavalitsus.
  3. Vallalipp heisati hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti. Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu kolm korda suurem lipu laiusest. Heisatud lippudel jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.
  4. Kambja vallamaja esisel platsil ja volikogu istungitesaalis on vallalipp heisatud alaliselt koos Eesti riigilipuga.
  5. Kambja valla lipu heiskamisel leinalipuna kinnitatakse lipuvarda ülemisse otsa 100 mm laiune must lint, mille mõlemad otsad ulatuvad kuni lipukanga alumise servani, või heisatakse lipp poolde lipumasti.
  6. Kambja valla lipp heisatakse üksi või koos Eesti riigilipuga. Üks lipp teist ei asenda. Vallalipu mõõtmed ei või koos riigilipuga heiskamisel ületada riigilipu mõõtmeid.
  7. Vallalipp heisatakse ja langetatakse riigilipuga samadel kellaaegadel.
  8. Kui valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, asub riigilipp lippude poolt vaadates paremal, vallalipp vasakul. Kui vallalipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, mõne välisriigi lipuga ning maakondade ja linnade-valdade lippudega, siis lippude poolt vaadates asetseb paremal Eesti riigilipp, sellest vasakul välisriikide lipud prantsuskeelsete riiginimede tähestikulises järjekorras, seejärel maakondade lipud maakondade tähestikulises järjekorras, seejärel linnade ja valdade lipud nende tähestikulises järjekorras ja seejärel Kambja valla lipp vasakul äärel. Lipud peavad olema ühelaiused, iga lipp heisatud eri lipuvardasse või masti ja samale kõrgusele.
  9. Kasutamiskõlbmatuks muutunud vallalipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda

  1. https://www.kambja.ee/sumboolika