Kaltsiumkloriid

Kaltsiumkloriid on soolade klassi kuuluv kaltsiumi ja kloori ühend, keemilise valemiga CaCl2.

Kaltsiumkloriid on valge kristalne aine, mida tänu hügroskoopsusele kasutatakse ainete kuivatamiseks. Kaltsiumkloriidi vesilahused külmuvad madalatel temperatuuridel (20%-line –18,6 °C ja 30%-line –48 °C juures) ning neid sobib kasutada jää ja tolmu tõrjeks sõiduteedel.

Veevaba kaltsiumkloriidi omadused: tihedus 2,15 g/cm3, sulamistäpp 772 °C, keemistäpp 1935 °C, 100 grammis vees lahustub 59,5 g (0 °C), 74 g (20 °C) ja 159 g (100 °C). Seob kergesti vett, andes kristallhüdraadid, mistõttu tuleb ainet säilitada tihedalt suletud nõus.

Kaltsiumkloriidi kristallhüdraadid muuda

Veevaba CaCl2 kõrval esineb neli kristallhüdraati:

  • CaCl2•6H2O (heksahüdraat) on püsiv kuni 30 °C; 58,8% heksahüdraadi segamine 41,2% lume või peenestatud jääga annab temperatuurilanguse kuni –55 °C
  • CaCl2•4H2O (tetrahüdraat)
  • CaCl2•2H2O (dihüdraat)
  • CaCl2•H2O (monohüdraat)

Vaata ka muuda