Kalle Kroon

Kalle Kroon (sündinud 1966) on Eesti ajaloolane.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1992. aastal.[1]

TeoseidRedigeeri

RaamatuidRedigeeri

 • Album Doctorum Honoris Causa Sociorumque Honorariorum Universitatis Dorpatensis, Tartu 2000
 • Kolme lõvi ja Greifi all Põhjasõjas. Eestlastest ja lätlastest rootsi armees 17. sajandi lõpu sotsiaalmajanduslike muutuste taustal. Monograafia, Tallinn 2007
 • Historia kring godset Saadjärve. Studia nordistica Tartuensia. Tartu 2009
 • Kodaniku– ja ühiskonnaöpik gümnaasiumile. Avita. Kordustrükk 2012
 • Jõeforell. Püük ja majandamine. Kirjastus Kalastaja. 2016
 • Paide 16-18.sajandil. Linnakodanike võitlus Mäo mõisaga oma õiguste eest/Dokumente Paide linna ajaloost(Allikapublikatsioon). Ühendus Weissenstein, Paide, 2017.

RaamatutõlkeidRedigeeri

 • Englund, P. Mineviku maastikud. Olion. 2005 (rootsi keelest)
 • J. H. Lind, C. S. Jensen, K. V. Jensen, A. L. Byst. Taani ristisõjad. Tallinn 2007. (taani keelest)
 • Overy, R. 1939. Viimased rahupäevad. Sarjast Imeline ajalugu. Äripäev. 2014 (inglise keelest)

Humanitaarteaduslikke artikleidRedigeeri

 • Kui Rootsi Karl Eestimaad valitses. Horisont 3, 1993
 • Rootsi riigi juhtimine Laiuselt. Kleio 7 1993
 • Kerjuslus läbi ajaloo murdejoone. Horisont 7, 1994
 • Rootsi salaluure 1701.a. Kleio 9, 1994
 • "Hannibal ja tema rahvas". Horisont 5/1995. Lk 21-24
 • Eesti ja läti jalavägi rootsi armees 1701-1710. Akadeemia 8-11, 1998
 • Eesti rahvusväeosad rootsi ajal. Rahvuslik kontakt, 3, 2003
 • Soldatutskrivning och ryttarehållet som en del av svenska stormaktstidens integration 1680- 1710. Ilmunud kogumikus Die Baltischer Länder und Norden. Festschrifft für Helmut Piirimäe. Tartu 2005
 • Soldatutskrivning och soldathåll som en del av Sveriges integrationspolitik i Estland och Livland. Karolinska Förbundets Ǻrsbok 2006. Stockholm, 2006.
 • Kogda stolitsa svedskogo gosudarstvo bõl v Laiuse. Gorisontõ Estonii, 2008

300 aastat tagasi Poltaava all. Horisont 4/2009

 • Ronga Tehvan. Eestlasest meediastaar 18. sajandil. Horisont 4, 2011
 • Käsu Hansu aegne Tartu Rootsi kuninglikus Armeemuuseumis. Horisont 4, 2012
 • "Meie armuliku ning õndsa kuninga Karl XI matuse laulud."("The funeral songs about our glorious and merciful king Charles XI"). Akadeemia 5, 2012
 • Debate about the abolishment of serfdom in Estonia and Livonia during the reign of Charles XI.Enn Küng, Aleksander Loit, Kalle Kroon, Aivar Põldvee,Marten Seppel: The status of peasantry in Estland and Livland at the end of the Swedish reign. Ajalooline Ajakiri/The Estonian Historical Journal 2013,3(145), Tartu 2013
 • Arvustus: "Eesti ajalugu III. Vene-Liivimaa sõjast Pöhjasõjani". Ajalooline Ajakiri 2/3 2014. Lk 271-280
 • "As a good and faithful servant."Estonians and latvians in the Carolinean Swedish army at the end of the 17th century and the Great Northern War with the reforms of King Charles XI as background. Nordic Historical Revue/Revue d´histoire nordique no. 18. Strassbourg, 2014 http://helikosmos.planet.ee/RHN18.pdf

Loodusteaduslikke artikleidRedigeeri

 • Vikerkaar Eesti jõgedes-jõeforell. Eesti Loodus nr 1/ 1999
 • Jõeforelli päritolust kesk-eestis. Eesti Loodus 8/ 2007
 • Buldooseri ja kopaga looduse ve(r)esoonte kallale. Eesti Loodus, 9, 2008
 • Angerja ajaloolisest levikust Pärnu jõe kesk-ja ülemjooksul. Eesti Loodus 6-7, 2011
 • Baeri seadus ja meandrid kui vooluveekogude taastamise põhialus. Eesti Loodus 10, 2011
 • Meie sisevete kalakaitsest lähiminevikus. Eesti Loodus 6-7, 2012
 • Kalaspordiklubid Eesti sisevete majandajatena. Eesti Loodus 10, 2013
 • Uputatud Taevaskojast ja meie juurtest. Eesti Loodus 11, 2013
 • Kimpus Eesti rekordlõhe pildiga. Eesti Loodus 12, 2013
 • Krögerström, L. Kalle Kroon byggde Estlands första lekbottnar. Fiskevården 1, 2002, s. 20-21
 • Kalle Kroon: Hambad säärde ja harpuuniga pähe! Postimees. ee, 26. aprill 2014

ArvustusiRedigeeri

 • Aleksander Loit. Eesti talupojad Põhjasõjas. - Kalle Kroon. 6. Kolme lõvi ja greifi all Põhjasõjas. Eestlased ja lätlased Rootsi armees,nähtuna sotsiaal-majanduslike muutuste taustal 17. sajandi lõpul - 18. sajandi alguses. Argo, Tallinn, 2007. 424 lk. 2008, nr. 3, lk. 142-144
 • Vanamölder, Kaarel.  Maanõunik Otto Fabian von Wrangelli Eesti-ja Liivimaa kroonika käsitlusvõimalustest. Magistritöö, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, ajaloo eriala. Tartu, 2007, lk 12
 • Adamson, A. Põhjalik raamat vanast heast rootsi ajast. Rahva raamat 8, 21. september 2007
 • Adamson, A. Pöördeline Poltaava raputas rootslasi. Rahva raamat 11,  22. september 2008
 • Lindenskoug, Susanna Sjödin. Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. Stockholm Studies in History 94. Stockholm 2011, s. 34
 • Seppel, M. Mis muutus talurahva seisundis? Ajalooline Ajakiri 3/ 2013. Lk 399

ViitedRedigeeri