Kalle Kroon (sündinud 1966) on eesti ajaloolane.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1992. aastal.[1]

Teoseid

muuda

Raamatuid

muuda
 • Album Doctorum Honoris Causa Sociorumque Honorariorum Universitatis Dorpatensis. Tartu 2000
 • Kolme lõvi ja Greifi all Põhjasõjas. Eestlastest ja lätlastest rootsi armees 17. sajandi lõpu sotsiaalmajanduslike muutuste taustal. Tallinn 2007
 • Historia kring godset Saadjärve. // Studia nordistica Tartuensia. Tartu 2009
 • Kodaniku– ja ühiskonnaöpik gümnaasiumile. Avita. Kordustrükk 2012
 • Jõeforell. Püük ja majandamine. Kirjastus Kalastaja. 2016
 • "Paide 16-18.sajandil. Linnakodanike võitlus Mäo mõisaga oma õiguste eest". Dokumente Paide linna ajaloost (allikapublikatsioon). Ühendus Weissenstein. Paide 2017

Raamatutõlkeid

muuda
 • P. Englund. Mineviku maastikud. Olion. 2005 (rootsi keelest)
 • J. H. Lind, C. S. Jensen, K. V. Jensen, A. L. Byst. Taani ristisõjad. Tallinn 2007. (taani keelest)
 • R. Overy. "1939. Viimased rahupäevad". // Imeline ajalugu. Äripäev. 2014 (inglise keelest)

Humanitaarteaduslikke artikleid

muuda
 • Kui Rootsi Karl Eestimaad valitses. Horisont 3, 1993
 • Rootsi riigi juhtimine Laiuselt. Kleio 7. 1993
 • Kerjuslus läbi ajaloo murdejoone. Horisont 7, 1994
 • Rootsi salaluure 1701. a. Kleio 9. 1994
 • "Hannibal ja tema rahvas". Horisont 5/1995. Lk 21-24
 • Eesti ja läti jalavägi rootsi armees 1701-1710. Akadeemia 8-11, 1998
 • Eesti rahvusväeosad rootsi ajal. Rahvuslik kontakt 3, 2003
 • Soldatutskrivning och ryttarehållet som en del av svenska stormaktstidens integration 1680- 1710. // Die Baltischer Länder und Norden. Festschrifft für Helmut Piirimäe. Tartu 2005
 • Soldatutskrivning och soldathåll som en del av Sveriges integrationspolitik i Estland och Livland. // Karolinska Förbundets Ǻrsbok 2006. Stockholm 2006
 • Kogda stolitsa švedskogo gosudarstva bõl v Laiuse. Gorisontõ Estonii, 2008

300 aastat tagasi Poltaava all. Horisont 4, 2009

 • Ronga Tehvan. Eestlasest meediastaar 18. sajandil. Horisont 4, 2011
 • Käsu Hansu aegne Tartu Rootsi kuninglikus Armeemuuseumis. Horisont 4, 2012
 • "Meie armuliku ning õndsa kuninga Karl XI matuse laulud" (The funeral songs about our glorious and merciful king Charles XI). Akadeemia 5, 2012
 • Debate about the abolishment of serfdom in Estonia and Livonia during the reign of Charles XI. Enn Küng, Aleksander Loit, Kalle Kroon, Aivar Põldvee, Marten Seppel. The status of peasantry in Estland and Livland at the end of the Swedish reign. Ajalooline Ajakiri 3 (145), 2013
 • Arvustus: "Eesti ajalugu III. Vene-Liivimaa sõjast Pöhjasõjani". Ajalooline Ajakiri 2/3, 2014. Lk 271-280
 • "As a good and faithful servant. Estonians and latvians in the Carolinean Swedish army at the end of the 17th century and the Great Northern War with the reforms of King Charles XI as background". // Nordic Historical Revue/ Revue d´histoire nordique no. 18. Strassbourg 2014 http://helikosmos.planet.ee/RHN18.pdf

Loodusteaduslikke artikleid

muuda
 • Vikerkaar Eesti jõgedes-jõeforell. Eesti Loodus 1, 1999
 • Jõeforelli päritolust kesk-eestis. Eesti Loodus 8, 2007
 • Buldooseri ja kopaga looduse ve(r)esoonte kallale. Eesti Loodus 9, 2008
 • Angerja ajaloolisest levikust Pärnu jõe kesk-ja ülemjooksul. Eesti Loodus 6-7, 2011
 • Baeri seadus ja meandrid kui vooluveekogude taastamise põhialus. Eesti Loodus 10, 2011
 • Meie sisevete kalakaitsest lähiminevikus. Eesti Loodus 6-7, 2012
 • Kalaspordiklubid Eesti sisevete majandajatena. Eesti Loodus 10, 2013
 • Uputatud Taevaskojast ja meie juurtest. Eesti Loodus 11, 2013
 • Kimpus Eesti rekordlõhe pildiga. Eesti Loodus 12, 2013
 • Kalle Kroon: Hambad säärde ja harpuuniga pähe! Postimees. ee, 26. aprill 2014

Arvustusi

muuda
 • Aleksander Loit. Eesti talupojad Põhjasõjas. - Kalle Kroon. 6. Kolme lõvi ja greifi all Põhjasõjas. Eestlased ja lätlased Rootsi armees, nähtuna sotsiaal-majanduslike muutuste taustal 17. sajandi lõpul - 18. sajandi alguses. Argo. Tallinn 2007. 424 lk. 2008, nr. 3, lk. 142-144
 • Kaarel Vanamölder.  Maanõunik Otto Fabian von Wrangelli Eesti-ja Liivimaa kroonika käsitlusvõimalustest. Magistritöö, Tartu Ülikool, Filosoofiateaduskond, ajaloo ja arheoloogia instituut, ajaloo eriala. Tartu 2007, lk 12
 • Andres Adamson. Põhjalik raamat vanast heast rootsi ajast. Rahva raamat 8, 21. september 2007
 • Andres Adamson. Pöördeline Poltaava raputas rootslasi. Rahva raamat 11,  22. september 2008
 • Susanna Sjödin Lindenskoug. Manlighetens bortre gräns. Tidelagsrättegångar i Livland åren 1685-1709. Stockholm Studies in History 94. Stockholm 2011. s. 34
 • Marten Seppel. Mis muutus talurahva seisundis? Ajalooline Ajakiri 3, 2013. Lk 399

Viited

muuda
 1. "Tartu Ülikool. Lõpetanute tähestikuline nimekiri". Originaali arhiivikoopia seisuga 20. juuli 2016. Vaadatud 15. septembril 2017.

Kirjandus

muuda
 • L. Krögerström. Kalle Kroon byggde Estlands första lekbottnar. Fiskevården 1, 2002. LK 20-21