Kagu-Aasia on piirkond Aasias. Kagu-Aasia hulka kuuluvaks loetakse Indohiina poolsaarel ning Euraasia ja Austraalia vahelistel saartel asuvad riigid ja maad.

Kagu-Aasia ÜRO liigituse järgi

ÜRO liigituse järgi kuuluvad Kagu-Aasiasse

Kagu-Aasia asub lähisekvatoriaalses ja ekvatoriaalses kliimavöötmes. Aastas on võimalik saada 2-3 saaki, liigniiskus aga pärsib põllumajandust. Maaharimisega tegeldakse peamiselt vulkaanilistel platoodel ja jõgede deltades. Laialdaselt tegeldakse istandustega.

Kagu-Aasias on märkimisväärsed metsavarud, samuti leidub naftat (Brunei). Leidub palju metallimaake ja muidki maake, mida sageli veel kasutusele võetud pole.

Vaata ka muuda