See artikkel räägib laulust, tantsu kohta vaata artiklit kaerajaan.

"Kaera-Jaan" on eesti rahvalaul, mille järgi tantsitakse kaerajaani.

Friedebert Tuglas on kirjutanud, et "Kaera-Jaanile" nime andnud mees oli Lääniste küla sepp Jaan Matson (18581921), hüüdnimega Kaera-Jaan. 1889. aastal juhtus temaga Ahja mõisas tüdrukuid passides mingi koomiline vahejuhtum, millest sepitseti pilkelaul algusridadega "Ai Kaara-Jaan, Kaara-Jaan, ai karga välla kaema". Algselt pikast ja ilmselt obstsöönse sisuga laulust jäi laiemalt levides alles vaid paar salmi.

Laulu meloodia põhineb tõenäoliselt vanemal viisistandardil, millest kujunes välja praegune kadrillimeloodia. Sarnane viis on tuntud ka Leedus sõnadel: "Kiaulė grikiuos, kiaulė grikiuos, Paršai pastarnokuos...". Läti vastav tants ja meloodia on sõnadel "Cūkas driķos, Ar visiemi sivēniem...".

Nii Läti kui Leedu variandi sõnad räägivad sigade põllult, aiast, või viljast väljaajamisest. Vastavasisuline redaktsioon on olemas ka Eestis.

On tõenäoline, et laulu sõnade originaalversioon on parodeeritud ja ümber tehtud mõnest vanemast, praeguseks tundmatust või muundunud tantsulaulust. Laulusõnades esineva väljendi "Kaera-Jaan" asemel on üsna suurel osal laulu redaktsioonidest kasutusel väljend "kaera tsimm", "kaarasimm" vms, mis võib vihjata laulurefrääni sugulusele laulumängu "Sinimaniseele" ehk "Siimu sulane" (soomerootsi laulumäng "Simon i Sälle") sõnadega. Sõnaliide "-simm" või "-tsimm" tuleneb samast sõnatüvest, mis on praeguseks tuntud sõna "simman".

Laulu sõnad

muuda

"Kaera Jaan"
(Tänapäeval levinuim redaktsioon)

Kaera-Jaan, oi Kaera-Jaan,
oi karga välja kaema!
Kas on kesvad keerulised,
kaerad katsa kandilised!

Kaera-Jaan, oi Kaera-Jaan,
oi karga välja kaema!
Kas on kikas kaevu läinud,
Kaera-Jaan ta välja toonud!

Kaera-Jaan, oi Kaera-Jaan,
oi karga välja kaema!
Mis on Kaiel viga saanud,
et ta valjult kiljatanud.


1908. aastal laulikus "Uus Nalja-Laulik" ilmunud tekst, tõenäoliselt Jaan Moodise (Mootisse) redaktsioon, millel põhinevad praegu kasutusel olevad laulusõnad.

Kaera Jaan, oi Kaera Jaan
Oh karga välja kaema,
Kas on kesvad keerulised!
Kaerad katsa kandilised!

Kaera Jaan, oi Kaera Jaan
Oh karga välja kaema
Kas on kikas kaevu läinud.
Kaera Jaani välja toonud!

Kaera Jaan, oi Kaera Jaan
Oh karga välja kaema
Mis on Kaiel viga saanud,
Et ta valjust kiljatanud!

Kaera Jaan, oi Kaera Jaan
Oh karga välja kaema
Kes on Nunni nuuditanud,
Kaera Jaani kooditanud!

Kaera Jaan, oi Kaera Jaan
Oh karga välja kaema
Kus sind neiukesed oot'vad
Sinuga nad tantsi tahtvad!


Tekstifragment, mida mäletas Fr. Tuglase tädi Juuli Nigol.

Maril omma paksu sapsu.
Kolli nurgan tõrdu takan —
Ai kaeratsi, ai kaeratsi —
Karga Marit kaema!

Välislingid

muuda