Kabelaud

Kabelaud on (üldjuhul) ruudukujuline laud, mis on omakorda jagatud väiksemateks ühesuurusteks ruutudeks. Ruudud on vaheldumisi tumedad (nimetatakse tinglikult mustadeks väljadeks) ja heledad (valged väljad).

64-ruuduline kabelaud koos nuppudega
100-ruuduline kabelaud nuppudega

Erinevaid kabeliike mängitakse erisuurustel laudadel, enamik mängudest toimub küll 64-ruudulisel laual, aga näiteks kanada kabet mängitakse 144-ruudulisel ning rahvusvahelist ja friisi kabet 100-ruudulisel mängulaual. Kõik mängud aga ei käigi ruudukujulisel laual, nii näiteks mängitakse Harkovi kabet hoopistükkis 80-ruudulisel laual.

Rahvusvahelise kabe jaoks on FMJD kabelauale kehtestanud järgmised nõuded:

  • laua mängupind peab jääma vahemikku 35x35 ja 45x45 cm;
  • lauapind ei tohi läikida, tema värv peab olema matt;
  • heledate ja tumedate ruutude vaheldumine peab olema hästi selge, väljade värvus ei tohi olla liiga kahvatu ega langeda kokku kabendite värviga;
  • kabelauda piiravad kõrgemad servad peavad olema 5-6 mm kõrged.
Kabelaua diagonaalid