Kaarin Riives-Kaagjärv

Kaarin Riives-Kaagjärv (aastani 2000 Kaarin Riives, sündinud 28. augustil 1942 Tartus) on eesti matemaatik. [1]

Elulugu muuda

Ta on lõpetanud aastal 1960 Tartu 5. Keskkooli, 1965 Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika osakonna ja 1969 TRÜ aspirantuuri; füüsika-matemaatikakandidaat (1973, TRÜ), väitekiri "Связные подгруппы Ли движений и их орбиты в евклидовых пространствах R4 и R5".

Oli 1966–1969 TRÜ algebra ja geomeetria kateedri aspirant, 1968 Eesti Põllumajanduse Akadeemia matemaatika kateedri assistent, 1969–1971 NSV Liidu Teaduste Akadeemia Majandusmatemaatika Keskinstituudi Eesti Filiaali nooremteadur, 1971–1974 vaneminsener, 1974–1980 vanemteadur, 1980–1983 Eesti NSV Plaanikomitee juures asuva Majanduse Planeerimise Teadusliku Uurimise Instituudi vanemteadur.

1983–1986 EPA vanemõpetaja, 1986–1993 EPMÜ dotsent, 1993–1998 Tartu Ülikooli puhta matemaatika instituudi dotsent, 1998–1999 erakorraline vanemteadur; 1999–2004 EPMÜ matemaatika instituudi dotsent, 2005–2009 EPMÜ tehnikainstituudi dotsent. [1]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkonnad: eukleidiliste ruumide alammuutkondade geomeetria, matemaatikahariduse ja matemaatika õpetamise didaktilised ja psühholoogilised aspektid. Eesti Matemaatika Seltsi liige. Üle 50 teadustrükise.[1]

Isiklikku muuda

Tema abikaasa on Leo Kaagjärv. Tema ema oli matemaatik Sinaiida Riives, isa astronoom Vladimir Riives.

Teoseid muuda

 • Second order envelope of congruent Veronese surfaces in E. // ACUT 930 (1991)
 • On a class of four-dimensional semiparallel submanifolds in Euclidean spaces. // Acad of Athens. Aristotle Univ. of Thessaloniki. Proc. of the 4th International Congr. of Geometry. Thessaloniki, 1996
 • Teaching of Geometry with Reference to the Elements of Learning Psychology. // Proc. of the 22nd Conf. of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Univ. of Stellenbosch, South Africa, 1998, 4/299
 • On a function of reducibility of a class of four-dimensional semiparallel submani-folds. // Proc. Est. Acad. Sci. Phys. Math., 49 (2000) 1.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Kirjandus muuda

 • Tartu ülikooli ajalugu: kolmes köites. Tallinn, 1982, III, 310
 • Eesti Põllumajanduse Akadeemia töötajad ja vilistlased 1981–1990. Trt, 1991, 141
 • Eesti Põllumajandusülikool: audoktorid, töötajad ja vilistlased 1991–1995. Trt, 1996,128
 • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri), 150
 • Biobibliography of Ülo Lumiste. Development of differential geometry in Estonia.// Est. Math. Soc., Tartu, 1999, 65
 • Eesti Matemaatika Seltsi aastaraamat 2000. Tartu, 2004, 157.
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013
  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.