Sekund ehk nurgasekund ehk kaaresekund on mittesüsteemne nurgaühik ja kaareühik. Tähis (sekund).

Üks sekund võrdub 1/60 minutiga ehk 1/3600 kraadiga ehk π/648000 radiaaniga:

Mõnes teadusharus (nt. astronoomias) kasutatakse nurkade mõõtmiseks veelgi väiksemat ühikut millikaaresekund (tähis mas), mis on 1/1000 kaaresekundit.

Vaata ka

muuda