Külgrood

Külgrood on lehe pearoost lähtuvad külgmised rood, mis võivad lõppeda lehe tipul, serval või enne lehe serva, samuti omavahel kaarjalt liituda.

Ogaõuna leht keskroo ja külgroodudega