Kõrk Värav (Osmanite õukond)

Kõrk Värav[viide?] (ka Kõrge Värav[viide?]; osmanitürgi keeles باب عالی ehk Bāb-i ʿĀlī või Babıali) on Osmanite impeeriumi keskvalitsuse ja selle diplomaatia sünekodeetiline metonüüm. Selle kontsept on omakorda viidanud Ḳosṭanṭīnīye linnale (tänapäevane İstanbul) kui Osmanite võimukeskusele.

Imperiaalvärav (Bâb-ı Hümâyûn) İstanbulis, mis viib Topkapi palee kõige välimisse sisehoovi, oli kuni 18. sajandini tuntud kui Kõrk Värav.
Tänapäevase Kõrgi Värava sissepääs palee-esisel