Kõrgkooliraamatukogu

Kõrgkooliraamatukogu on raamatukogu, mille põhiülesandeks on teenindada üliõpilasi, ülikoolide ja teiste kõrgharidust andvate õppeasutuste akadeemilist koosseisu ja spetsialiste. Samas võib kõrgkooliraamatukogu lisaks põhiülesande täitmisele teenindada ka muid kasutajarühmi või isegi kogu elanikkonda.

Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu on Eestis tegutsev kõrgkooliraamatukogu

Kõrgkooliraamatukogu alatüübiks on ülikooliraamatukogu. Kõrgkooliraamatukogud võivad ühtlasi olla ka teadusraamatukogud ja erialaraamatukogud.