Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu

Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu (lühend: TTK raamatukogu) on Tallinna Tehnikakõrgkooli juures tegutsev raamatukogu, mis asub kahel aadressil – Tallinnas Pärnu maantee 62 ja Lääne-Viru maakonnas Mõdrikul Tiigivahe 2.

Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu

Ajalugu muuda

Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu alguseks võib lugeda 20. detsembrit 1940 kui Tehnikakõrgkooli esmaeellane Tallinna Õhtutehnikum sai Hariduse Rahvakomissariaadi kooliosakonnalt teate, et rahvakomissari asetäitja otsusega on Õhtutehnikumil kui riiklikul õppeasutisel lubatud võtta vastu Eesti Tehasmeistrite ühingult vallasvara, mis sisaldab raamatukogu, kui see Tallinna Õhtutehnikumile omanduseks määratakse. Lahendati ka küsitud rahaeraldus raamatukogu hoidja palkamiseks.[1]

Oma praeguse nime sai raamatukogu 5. jaanuaril 1999, kui Tallinna Kõrgemast Tehnikakoolist sai Tallinna Tehnikakõrgkool. Esialgu asus raamatukogu 3. korrusel. Kogu oli kinnine ja kasutusel olid kaartkataloogid. Uue aastatuhande alguses vajas raamatukogu kaasajastamist. Remonti tehti viimati 1970. aastatel, samuti oli vananenud inventar.

2002. aastal seoses tarkvara Micro-CDS/ISIS-e rakendamisega alustati trükiste bibliograafiliste kirjete sisestamist ja märksõnastamist andmebaasi. Raamatukogus ei kasutatud enam kaartkatalooge. Trükiste liigitamisel võeti kasutusele universaalne UDK-kümnendliigitus. Samal aastal avaldati ka kõrgkooli veebilehel esmakordselt infot raamatukogu kohta. 2005. aastal soetati uus raamatukoguprogramm URRAM. Lugejatel oli tagatud osaline elektrooniline juurdepääs. Otsingumootor oli kasutatav vaid kogudega tutvumiseks.

2006. aastal algas uue raamatukogu ehitamine, mis lõi reaalsed võimalused uuendusteks.

19. novembril 2007 avati kõrgkooli 0-korrusel uus raamatukogu. Peale asukoha muutus nii raamatukogu töökorraldus kui ka välimus. Pärast kaheaastast arendusperioodi alustati elektroonilist laenutust raamatukoguprogrammiga URRAM. Lugejad said kirjandust valida avariiulitelt, samuti oli nende kasutuses avar teenindussaal, 18 arvutitöökohta ja kaks privaatset rühmatööruumi.

2012. aastal liitus TTK raamatukogu partnerina Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumiga (ELNET Konsortsium), mis ühendab Eesti teadus-, muuseumi-, eriala- ja linnaraamatukogusid. Kasutusele võeti integreeritud raamatukogusüsteem Sierra/Millennium. TTK raamatukogu teavikud on nähtavad e-kataloogis ESTER.

Seoses 2019. aastal toimunud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli liitumisega, liitusid ka kahe kooli raamatukogud. Raamatukogu Mõdrikul kasutab info-ja kataloogimissüsteemi RIKSWEB.

Raamatukogu nimetused läbi aegade muuda

1944 – Tallinna Õhtutehnikumi raamatukogu

1945 – Tallinna Industriaaltehnikumi raamatukogu

1948 – Tallinna Arhitektuuri- ja Ehitustehnikumi raamatukogu

1954 – Tallinna Ehitustehnikumi raamatukogu

1961 – Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi raamatukogu

1992 – Tallinna Kõrgema Tehnikakooli raamatukogu

1999 – Tallinna Tehnikakõrgkooli raamatukogu

Üldine muuda

TTK raamatukogu ülesandeks on eelkõige kõrgkooli liikmete teenindamine ning õppe-, teadus- ja arendustööks vajalike teavikute ja elektrooniliste ressursside kättesaadavuse tagamine.

Raamatukogu teenindab kõrgkooli liikmeskonda ning osutab piiratult avalikke raamatukoguteenuseid.

Teenused muuda

 
Raamatukogu lugemissaal
  • teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus;
  • TTK lõputööde kohalkasutus;
  • infoteenindus;
  • infootsingu koolitused;
  • rühmaruumide kasutamine;
  • arvutite kasutamine;
  • ligipääsetavuse tagamine e-ressurssidele;
  • Print in City
  • raamatukogudevaheline laenutus.

Viited muuda

  1. ERA.R-14.1.205 l 29,55,56

Välislingid muuda