Kõne arusaadavus

Kõne arusaadavus on kõnelises suhtluses mõõt, mis näitab, kui arusaadav on kõne mingites tingimustes.

Arusaadavust mõjutavad kõne valjus, kõne kvaliteet, taustmüra valjus, taustmüra tüüp, järelkõla kestus ja kõne edastamisel sidevahendi kaudu antud sidevahendi omadused. Standardne kõne arusaadavuse kvaliteedi mõõt on kõneedastusindeks. Kõne hea arusaadavuse eelduseks on seejuures kaashäälikute eristamine.

Kõneedastusindeks muuda

  Pikemalt artiklis Kõneedastusindeks

Kõne arusaadavust mõõdetakse kõneedastusindeksiga. Kõneedastusindeks on arv, mis näitab kõne edastamise kvaliteeti silpide eristatavuse seisukohast. Indeksi väärtused jäävad vahemikku 0,00–1,00. Mida suurem on kõneedastusindeksi väärtus, seda parem on kõne arusaadavus. Seega väärtus 1,00 tähistab silpide täielikku eristatavust ja 0 tähistab olukorda, kus kõnest ei mõisteta silpigi.

Vaata ka muuda