Käsuviip on tähis käsurea alguses mis näitab arvutiprogrammi valmisolekut kasutajalt käske vastu võtta. Käsuviibas võib sisalduda mitmesugust kasutajale olulist infot, näiteks aktiivse kausta nimi.