Käivitusvool (inglise keeles starting current) on ruutkeskmine püsivool, mida võetakse vooluvõrgust mingi seadme käivitusperioodil alates nullkiirusest kuni normaalse töökiiruseni. Seejuures peab olema mootorile rakendatud nimipinge ja nimisagedus.

Käivitusvool on palju suurem kui mootori nimivool, vanematel alalisvoolumootoritel võib see ületada nimivoolu 10...30 korda. Suure käivitusvoolu vähendamiseks kasutatakse käivitusreostaate või elektroonilist juhtimist. Lühisrootoriga asünkroonmootoritel on käivitusvoolu ja nimivoolu suhe 5,5...7,0.