Mingite arvude ruutkeskmine on ruutjuur nende arvude ruutude aritmeetilisest keskmisest. Elektrotehnikas kasutatakse vahelduvvoolu tugevuse ruutkeskväärtuse kohta mõistet efektiivväärtus.

Definitsioon muuda

n arvu  , ruutkeskmine on defineeritud kui

 

Pidevalt muutuva funktsiooni f(t) puhul on vahemiku   jaoks ruutkeskeskmine defineeritud kui

 

Levinud lainekujude ruutkeskmised muuda

Lainekuju Võrrand RMS
Alalisvool, konstant    
Sinusoid    
Nelinurklaine    
Alalisvoolu nihkega nelinurklaine    
Kolmnurklaine    
Saehammaslaine    
Impulssjada    
Kolmefaasiline süsteem    
Märkused:
  • t on aeg
  • f on sagedus
  • A on amplituud (tipu väärtus)
  • D on maksimumväärtusel olnud ajavahemiku proportsioon (1/f)
  • frac(r) on r-i täisosa

Vaata ka muuda