Juurdeütlev kääne

Juurdeütlev kääne on mulgi murdealal paiguti levinud kääne, mis on moodustunud lühenenud tagasõna manu 'juurde' muutumisest käänet väljendavaks järelliiteks.[1]

Juurdeütleva käände tunnuseks on -ma. Juurdeütleva käändega väljendatakse kuhugi juurde minemist, millelegi lähenemist: ta läitse rehema 'ta läks rehe juurde, rehe manu', tule miuma magama, 'tule minu juurde magama', joose lättema 'jookse kaevu juurde, manu'.[1]

Juurdeütlevat käänet on kirjeldatud mulgi murde Halliste ja Paistu murrakus.[2]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 Ariste, Paul. 1962. "Kas teie murrakus esineb juurdeütlev?" Kodumurre nr. 3–4, lk. 105–106.
  2. Ariste, Paul. 1962. "Murdeuurimise tähtsusest eesti keele ja sugulaskeelte ajaloo uurimisel." Kodumurre nr. 3–4, lk. 3.