Juri Lotmani Fond

Juri Lotmani Fond on Juri Lotmani mälestuseks loodud fond, mis toetab tema töö jätkamist semiootikas ja vene filoloogias.

Aastal 2001 otsustas fond hakata välja andma Juri Lotmani stipendiumi.

Fond on registreeritud mittetulundusühinguna.