Juhend:Matemaatiliste valemite kirjutamine

Matemaatilised valemid, mis on kirjutatud lähtudes LaTeX süntaksist, töötavad vaid siis, kui nende ümber asuvad <math> ja </math> käsud. Näiteks: <math>ax^2+bx=c</math>.

Kõik käsud LaTeX süntaksis algavad sümboliga \. Ülejäänud artikkel tutvustab enimkasutatavaid käske LaTeX'i süntaksis.

Matemaatilised sümbolid muuda

Süntaks: Tulemus:
\cdot \times : \pm \mp  
\cap \cup \vee \wedge \setminus \wr \forall \not \in \ni \neg \empty \exists  
\subseteq \supseteq \cong \subset \supset \varsubsetneq \varsupsetneq  
= \sim \simeq \cong \le \leqslant \geqslant \ge \equiv \approx \ne \models  
\angle \perp \| \mid  
\star \circ \bullet \nabla \partial \triangleleft \triangleright \oplus \otimes \dagger \ddagger \frown \smile \ldots  

Lihtsaimad konstruktsioonid muuda

Süntaks: Tulemus:
Harilikud murrud \frac{2}{4} = {2 \over 4} (võrdväärsed)  
Juured \sqrt{abc} + \sqrt[3]{abc} + \sqrt[n+1]{abc}  
Astmed ja indeksid a^2 = a^{b+9}  
a_2 + a_{i,j}  
a_2^3 a_{2+3}^{4-5}  
Logaritmid \log_39=2  
\ln e=1  
Funktsioonid f(x) = g'(x) \cdot h''(x)  
Nurgad \alpha = \angle CAB = 45^\circ12'32''  

Binoomkordajad, maatriksid ja mitmerealised valemid muuda

Süntaks: Tulemus:
\binom{n}{k} või {n \choose k}  
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix}  
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0\end{bmatrix}  
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix}  
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix}  
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix}  
\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix}  
f(n)=\left\{\begin{matrix} n/2, & \mbox{kui }n\mbox{ on paarisarv} \\ 3n+1, & \mbox{kui }n\mbox{ on paaritu arv} \end{matrix}\right.  
\begin{matrix}f(n+1)&=& (n+1)^2 \\ \ & =& n^2 + 2n + 1\end{matrix}  

Piirväärtus, summa, korrutismärk, integraal muuda

Süntaks: Tulemus:
\lim_{n \to \infty}x_n  
\sum_{k=1}^N k^2  
\prod_{i=1}^N x_i  
\int_{-N}^{N} e^x\, dx  
\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy  

Trigonomeetria muuda

Et trigonomeetrilised funktsioonid oleks muudest muutujatest eristatavad, kasutage järgnevaid käske:

\cos \sin \tan \cot \arccos \arcsin \arctan \arccot \cosh \sinh \tanh \coth \sec \cosec

Fondid muuda

Süntaks: Tulemus:
Kreeka tähed \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \varepsilon \zeta \eta \theta \vartheta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi o \pi \varpi \rho \varrho \sigma \varsigma \tau \upsilon \phi \varphi \chi \psi \omega  
\Gamma \Delta \Theta \Lambda \Xi \Pi \Sigma \Upsilon \Phi \Psi \Omega  
Hulgad x\in\mathbb{N}\mathbb{Z}\sub\mathbb{R}\sub\mathbb{C}  
Rasvane kiri \mathbf{x}\cdot\mathbf{y}=0  
Rasvased kreeka tähed \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\gamma}  
Fraktuur \mathfrak{AaBbCc}  
Käsikiri \mathcal{AaBbCc}  
Heebrea tähed \aleph \beth \gimel \daleth  
Sirge kiri \mbox{Aa Bb Cc}  

Sulud muuda

Süntaks: Tulemus:
() (\frac{a}{b})  
\left(\frac{a}{b}\right)  
[] \left[A\right]  
{} \left\{A\right\}  
<> \left\langle A\right\rangle  
|| \left|A\right|  
\left\lfloor A\right\rfloor, \left\lceil A\right\rceil, \left\|A\right\|  
\left. ja \right. peidavad sulu \left.\frac{a}{b}\right\}\to X  

Nooled muuda

Süntaks: Tulemus:
\leftarrow\longleftarrow\uparrow  
\Leftarrow\Longleftarrow\Uparrow  
\rightarrow\longrightarrow\downarrow  
\Rightarrow\Longrightarrow\Downarrow  
\leftrightarrow\updownarrow\Leftrightarrow\Updownarrow  
\mapsto\longmapsto\hookleftarrow\hookrightarrow  
\swarrow\nwarrow\nearrow\searrow  

Tühikud muuda

LaTeX paneb tühikuid automaatselt, kuid mõnikord on vaja neid ka käsitsi panna:

Süntaks: Tulemus:
a \qquad b  
a \quad b  
a\ b  
a\;b  
a\,b  
ab (tühikuta)  
a\!b (kokkusurutult}  

Funktsioonid muuda

Et deklareerida mingit uut funktsiooni, mis näeks välja näiteks nagu \sin ja \cos, kasutage käsku \operatorname:

Vale sgn z  
Õige \operatorname{sgn} z  

Rõhumärgid muuda

Süntaks: Tulemus:
\hat{a}  
\acute{a}  
\bar{a}  
\dot{a}  
\breve{a}  
\check{a}  
\grave{a}  
\vec{a}  
\ddot{a}  
\tilde{a}  

Teisi konstruktsioone muuda

Süntaks: Tulemus:
\widehat{abc}  
\overleftarrow{abc}  
\overrightarrow{abc}  
\overline{abc}  
\underline{abc}  
\overbrace{abc}  
\underbrace{abc}  

Vektorid muuda

Ühesümbolilised vektorid võib kirjutada käsuga \vec, kuid pikemate nimetustega vektorid tuleb kirjutada kasutades käsku \overrightarrow:

Õige: \vec{a}  
Õige: \overrightarrow{AB}  
Vale: \vec{AB}  

Vaata ka: muuda