Juhan Tippo (2. november 1874 Tallinn3. september 1919 Irboska) oli Eesti töölisliikumise tegelane.

Ta oli Eestimaa Ametiühisuste Kesknõukogu liige ja Eestimaa ametiühisuste I kongressi ettevalmistajaid.

Osales aastast 1905 revolutsioonilises liikumises. Arreteeriti 1908, oli 19091917 Siberis sunnitööl. Tapeti Irboska veretöö käigus.