Jugorski Šar

Jugorski Šar on väin, mis ühendab Barentsi merd Kara merega ja eraldab Vaigatši saart Euraasia mandrist.

Väina laius on 2,5 km, sügavus kuni 39 meetrit.