Johannes Markus (Pauluse õpilane)

Johannes Markus (Markus 14:51.52; Ap. 12:12.13) pärines tõenäoliselt rikkast juudi perest, Jeruusalemmas. Maarja Magdaleena poeg (Apostlite teod 12:12) ja Alg-Johannese evangeeliumi koostaja[viide?].

Esimest korda on temast otseselt juttu algkristlikus koguduses. Oli arvatavasti aasta 44.[viide?] Peetrus oli ime läbi vabanenud Herodes Agrippa I vanglast ja läks ”majja, kus elas Maarja, kes oli Johannese, lisanimega Markuse ema, ning kuhu üsna paljud olid kokku tulnud” (Apostlite teod 12:12).

Markuse sugulane Barnabas oli algkoguduse liige. UT-is on mainitud üks tema tolleaegne heldekäeline tegu uute õpilaste heaks. Jeesus ilmselt tundis nii Barnabast kui ka tema tädi Maarjat ja tolle poega Markust (Apostlite teod 4:36.37; Koloslastele 4:10).[viide?]

Johannes Markuse pidamine Maarja Magdaleena pojaks tugineb veel ka Lk 24:10, kus lauses:

Aga need olid Maarja Magdaleena ja Johanna ja Maarja, Jaakobuse ema, ja muud naised, asemel on osades käsikirjades tõlkevõmalus:

Aga need olid Maarja Magdaleena, Johannese ema ja Maarja, Jaakobuse ema, ja muud naised.[viide?]

See korrastab ka lause mõtte - emad ja naised, mis muidu on arusaamatu.