Jaatav kõneliik

(Ümber suunatud leheküljelt Jaatav kõne)

Jaatav kõneliik ehk afirmatiiv on kõneliik, mis väljendab öeldisega kirjeldatava tegevuse jaatust. Nt: Isa sõitis laupäeval tööle. Ta olevat eile abiellunud. Tahaks puhata, aga vaja on hoopis tööd teha. Tänaval lauldakse, aga kusagil peetakse matuseid.

Eesti keel

muuda

Lause jaatava sisu märkimiseks ei kasutata tavaliselt spetsiaalseid vormivahendeid, ja kui need esinevad, siis väljaspool öeldist.


Jaatust märkivad rõhumäärsõnad võivad esineda üksnes vastuses küsimusele, nt: Kas sa tahad minuga kinno tulla? - Jah, tahan küll.


Iseseisvas jaatavas väitlauses on öeldis harilikult lauses teisel kohal (vt V-2 sõnajärg), teemana esitatava lause moodustaja järel. Nt: Seeni korjates sattus Lembit muistse linnuse varemete juurde.

Vaata ka

muuda

eitav kõneliik

Kirjandus

muuda
  • Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. 2000. Eesti keele käsiraamat. Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, lk 372, 405.

Välislingid

muuda