Jaan Kivistik (filosoof)

 See artikkel kõneleb filosoofist; põllumajandusteadlase kohta loe artiklist Jaan Kivistik (põllumajandusteadlane), aiandusteadlase kohta artiklist Jaan Kivistik (botaanik).

Jaan Kivistik (sündinud 13. juunil 1957) on eesti filosoof.

Ta lõpetas 1975. aastal Põltsamaa Keskkooli[1] ja 1980. aastal Tartu Riikliku Ülikooli (füüsika-keemiateaduskonna füüsikaosakonnas).[2]

1996. aastal kaitses Kivistik Tartu Ülikoolis magistritöö filosoofias "Keha ja vaimu probleemi analüüs", juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Valdar Parve ja Madis Kõiv.

Jaan Kivistik oli Tartu Ülikooli religioonifilosoofia lektor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on religioonifilosoofia ja vaimufilosoofia. Ta on osalenud Tartu analüütilise filosoofia seminaris alates selle asutamisest 1991. aasta mais.

Ta on EÜS Veljesto liige.

Tunnustus muuda

Teoseid muuda

Artikleid muuda

 • "О роли категорий “историческое“ и “логическое“ в философском осмыслении развития науки". Труды по философии, 1983, 28, с. 48–65
 • "О характере историко-научного исследования". Труды по философии 1984, 28, с. 44–61
 • "Некоторые обшие соображения по поводу проблемы кумулятивности развития научного знания". Социальная детерминация познания: Тез. докл. науч. конф. 19–20.09.1985 г. Тарту, 1985, с.74–77
 • "Начало философского осмысления науки". Труды по философии 1987, 32, с. 39–58
 • "Järelsõna [W. V. Quine'i teosele Tõe otsing]". Akadeemia 1995, nr 7, lk 1557–1564
 • "Koolifilosoofia". Kultuurileht, 11. oktoober 1996, lk 11
 • "Järelsõna". – Ludwig Wittgenstein. Loogilis-filosoofiline traktaat. Tlk Jaan Kangilaski, Veiko Palge. Tartu: Ilmamaa, 1996, lk 205–215
 • "Wittgensteini Eestisse jõudmise esimene vaatus". Luup nr 4, 19. veebruar 1996, lk 39–41
 • "Kõige tähtsam filosoof neljasaja-aastane". Postimees, 6. aprill 1996, lk 9
 • "Tõde kui tunne, tõetunne". Tiidüs ja tõdõ. Märgütüisi : arutlusi teadusest ja tõest. Toim. Jaan Kangilaski, Enn Kasak. Võro, 1998. (Võro Instituudi toimõtiseq 5), lk 143–147
 • "Vaim on võim – Kõiv". Postimees. Arter, 4. detsember 1999, lk 13
 • "On the Raising of a Hand". Estonian Studies in the History And Philosophy of Science. Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 219. Ed. Rein Vihalemm. Dordrecht: Kluwer, 2001, pp 295–304
 • "Lauakõne". Püsimatu metaphysicus: Madis Kõiv 75. Toim. Jaan Kangilaski, Bruno Mölder, Veiko Palge. Tartu: EYS Veljesto Kirjastus, 2004, lk 4–12
 • "Wittgensteini erilisus: käsitlus uusimast tõlkest ja selle retseptsioonist". Akadeemia 6/ 2005, lk 1325–1330
 • "Kellele on vaja Willard van Orman Quine'i?". Sirp, 27. mai 2005, lk 4
 • "Õpikutarkust Locke'i kohta". Sirp, 5. september 2008, lk 4
 • "Unamuno ja surm" Sirp, 19. märts 2010, lk 4–5
 • "Bioeetika ja religioon". Usaldus. Eesti ja maailm. Metsaülikool Eestis 2008–2009. SA Metsaülikool; SE & JS 2010, lk 243–246
 • "Jüri Üdi, seitsmekümnendate sentimentalismi pühamees". Juhan Viiding, eesti luuletaja: artikleid, esseid, mõtisklusi. Koost. Marin Laak, Aare Pilv, Tartu, 2010, lk 113–124
 • "Märkus David Chalmersi dualismi kohta". Filosoofia ja analüüs: analüütilise filosoofia seminar 20. Toim. Bruno Mölder, Jaan Kangilaski. EYS Veljesto Kirjastus, 2011, lk 184–197

Arvustusi muuda

Viited muuda