Jaama jõgi

jõgi Ida-Virumaal

Jaama jõgi ehk Struga jõgi (vene keeles Cтруга) on Narva jõe vasakpoolne lisajõgi. Jaama jõgi saab alguse Agusalu sookaitsealalt 2,5 km Agusalu külast edela poolt. Voolab läbi Alutaguse ja Alutaguse valla maadel olevate Kassisaare Heina ja Feodori soode ning suubub Narva jõkke 4 km Vasknarva külast allavoolu. Selle pikkus on 16 km ja valgla pindala on 49 km². Tänapäeval on Jaama jõe ja Agusalu oja lähted Kassisaare soos kraaviga ühendatud.

Jaama jõgi
Lähe Agusalu soo
Suubub Narva jõkke
Valgla maad Eesti
Valgla pindala 49 km²
Pikkus 16 km

Alamjooksul on Jaama jõgi nelja kilomeetri ulatuses vana Narva jõest eraldunud looge, mille laius on umbes paarsada meetrit (kutsutakse ka Vanajõeks), millesse suubub Jaama jõe õgvendatud keskjooks (kutsutakse ka Kestsimani kraaviks).

Jaama jõe alamjooksu vanajõeloogete ja Vasknarva vahele jääb omalaadne lammisoo (suurvee ajal üleujutatav soo) - Jaama luht.

Jaama jõe ja Karoli oja suudmete vahele jääb Karoli märgala, mis koos Jaama luhaga moodustab Struga kaitseala Natura 2000 raames.