See artikkel räägib keeleteadlasest, arvutiteadlase kohta vaata artiklit Jaak Simm (arvutiteadlane).

Jaak Simm (14. juuli 1943 Tartu – 14. juuli 1981 Saaremaa) oli eesti keeleteadlane.[1]

Tema lapsepõlv möödus Tartus ja koolipõlv Elvas. Simm lõpetas 1967. aastal soome-ugri keelte erialal Tartu Riikliku Ülikooli. 1973. aastal kaitses kandidaadiväitekirja "Võnnu kihelkonna asustusalane toponüümika" ja sai sellega filoloogiakandidaadi kraadi.

Ta töötas aastatel 1967–1968 eesti keele õpetajana Tartu 5. Keskkoolis ja alates 1968. aastast Eesti NSV Teaduste Akadeemia keele ja kirjanduse instituudis:

  • 1968–1971 oli ta aspirant toponüümika erialal;
  • 1971–1981 toponüümikarühma nooremteadur;
  • 1976–1981 murdesektori toponüümikarühma vanemteadur.

Ta tegeles eesti kohanimede uurimisega (onomastikaga), kogus ja uuris eelkõige Tartumaa kohanimesid. Ta avaldas üle 100 uurimuse ja aimekirjutise.

Ta on maetud Pärnamäe kalmistule.

Viited muuda

  1. Pall, Valdek 1981. Jaak Simm 14.VII 1943–14.VII 1981. Keel ja Kirjandus nr 9, lk 573.