Jõuandur on andur millega registreeritakse jõu suurust ning vastavust ettenähtule. Jõudude mõõtmiseks kasutatakse kalibreeritud elastseid mehaanilisi muundureid koos deformatsioonianduritega. Väikeste deformatsioonide mõõtmiseks sobivad mitmesugused tajurid, sealhulgas tensotajurid.


Ehitus

muuda

Jõuandurite ehitus sõltub kasutusotstarbest ning mõõdetava jõu suurusest. Siiski on kõigil jõuanduritel üks ühine omadus. Nimelt mõõdetakse kõigis jõuandurites elastse mõõtekeha deformatsiooni, kusjuures anduris on deformeeritavaid pindu, mis jõu toimel kokku surutakse ning pindu, mis sama jõu toimel välja venitatakse. Hiljem teisendatakse tajuri deformatsiooni muutus jõu muutuseks.