Järjend ehk korteež ehk lõplik jada[1] on kujutus (funktsioon) lõplikust hulgast {1, 2, …, n} hulka A. See kujutus seab igale täisarvule 1-st kuni n-ni (n on jada pikkus) üheselt vastavusse hulga A mingi elemendi: arvule 1 seatakse vastavusse element a1, arvule 2 element a2, … ja arvule n element an. Matemaatikas tähistatakse sellist lõplikku jada harilikult nii: (a1, a2, ..., an).

Järjendiks nimetatakse mõnikord ka lõplikku järjestatud hulka.

Järjendit n elemendist koosneval hulgal nimetatakse mõnikord n-korteežiks.

Sellest definitsioonist järeldub muuhulgas, et hulga A mingi kindel element võib jadas esineda rohkem (ja muidugi ka vähem) kui üks kord.

Näide muuda

Kui A = {a,b,c}, siis näiteks (b,a,b,c,a) on 5-elemendiline järjend hulga A elementidest.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Ü. Kaasik, Matemaatikaleksikon (2002)