Ivan Orlov

Ivan Jefimovitš Orlov (1886 – hiljemalt 1936) oli vene filosoof, loogik ja tööstuskeemik.

Orlov õppis Moskva Ülikooli loodusteaduskonnas. Ta avaldas mitu artiklit induktiivse arutluse ja tõestuse kohta 1916. aastal, kuid mitte järgnenud poliitilise segaduse aastatel. 1923. aastast oli ta taas teaduslikult viljakas ning osales ideoloogiliste väljaannete filosoofilistes diskussioonides. Ta käsitles peamiselt matemaatika ja loogika filosoofiat, eriti marksistlikku dialektilist loogikat, kuid ka tõenäosusteooriat, psühholoogiat, muusikateooriat ja tööstuskeemiat. 1928. aastal avaldas ta ühes matemaatikaajakirjas oma algupärase loogikakontseptsiooni artiklis "Propositsioonide ühilduvuse loogika". Ta uskus ka loodusseaduste mehhanitsistlikku redutseeritavust.

Pikka aega ei tuntud Ivan Orlovi teoseid väljaspool Nõukogude Liitu, need avastati Läänes alles substrukturaalse loogika esiletõusuga pärast Teist maailmasõda.

1928. aasta paiku loobus Orlov loogika- ja filosoofiateemaliste kirjutiste avaldamisest ning tegeles tööstuskeemiaga, eriti broomi ja joodi tootmisega. Samuti tõlkis ta keemiateoseid saksa keelest vene keelde.

TeoseidRedigeeri

  • Orlov, I. E., 1925. Loodusteaduste loogika. Moskva-Leningrad. (vene keeles).
  • Orlov, I. E., 1928, "Propositsioonide ühilduvuse loogika". Matematitšeski Sbornik 35 (3-4): 263-86 (vene keeles).

KirjandusRedigeeri

  • Bazhanov, V. A., 2003, "The Scholar and the 'Wolfhound Era': The Fate of Ivan E. Orlov's Ideas in Logic, Philosophy, and Science," Science in Context 16 (4): 535-50.
  • Došen, K., 1992, "The First Axiomatization of Relevant Logic," Journal of Philosophical Logic 21: 339-56.
  • Došen, K., 1993, "A Historical Introduction to Substructural Logics" in Substructural Logics, eds. Schroeder-Heister P., and Došen K. Oxford Univ. Press: 1-36.
  • Restall, Greg, 2000. Substructural Logics. Routledge.
  • Stelzner, Werner, 2002. Compatibility and relevance: Bolzano and Orlov, Logic and Logical Philosophy 10: 137-171.