Isomerisatsioon

Keemias tähendab isomerisatsioon aine molekulis aatomite omavahelist ümberpaiknemist, nii et moodustub uus molekul täpselt nendestsamadest aatomitest. Neid samadest aatomitest koosnevaid molekule nimetatakse isomeerideks. Isomeerid võivad erineda aatomite järjestuse (struktuuriisomeerid) või ruumilise paiknemise (stereoisomeerid) poolest.

Isomerisatsioon võib olla fotokeemiline, termiline või katalüütiline reaktsioon. Kui isomerisatsioon toimub intramolekulaarse reaktsioonina, siis seda nimetatakse ka ümberasetusreaktsiooniks.

Vaata ka

muuda