Isikuline asesõna

Isikuline asesõna ehk personaalpronoomen esitab lauses kõneleja või kuulaja isiku.

Isikulisi asesõnu ehk personaalpronoomeneid on eesti keeles kuus:

  1. mina (ma),
  2. sina (sa),
  3. tema (ta),
  1. meie (me),
  2. teie (te),
  3. nemad (nad).