Irratsionaalarvud

Irratsionaalarvudeks nimetatakse mitteperioodilisi lõpmatuid kümnendmurde. Irratsionaalarvude hulk koos ratsionaalarvude hulgaga moodustavad reaalarvude hulga.

Irratsionaalarvude hulka kuuluvad näiteks kuldlõige, , Euleri arv, pii (π). Esimese irratsionaalarvu √2, avastasid pütaagorlased umbes 6. sajandil eKr. Nad omistasid suure tähenduse arvudele ja nende suhetele. Selgus, et ruut, mille külje mõõduks on 1, omab diagonaali pikkusega √2. Legend räägib, et pütaagorlane Hippasos olevat avalikustanud selle sekti avastatud saladuse. Selline uutmoodi arv, mida ei saanud esitada kahe arvu suhtena ei sobinud kokku pütaagorlaste idealistliku maailmavaatega arvude harmoonilistest, kindlapiirilistest ja lõplikest seostest. Selle avalikustatud ebakõla tõttu olevat Hippasos hukatud.

Vaata ka

muuda