Iraanlased (ka pärslased) on muistsete iraani rahvaste järglased, kes peamiselt elavad tänapäeva Iraanis.

Nad räägivad indoeuroopa keelkonda kuuluvaid keeli, peamiselt farsi keelt. Usuliselt on nad enamuses islamiusulised šiiidid.