Ionisatsioonienergia

Ionisatsioonienergia on energia, mis kulub elektroni eemaldamiseks üksikult aatomilt (või molekulilt). Teisiti öeldes on tegemist elektroni seoseenergiaga aatomis (või molekulis). Mida väiksem on ionisatsioonienergia, seda meelsamini loovutab aatom (või molekul) elektroni ja ioniseerub.

N-taseme ionisatsioonienergia on energia, mis kulub aatomilt või molekulilt n-inda elektroni eemaldamiseks, kui n - 1 elektroni enne seda on juba ära võetud. Reeglina on iga järgmise taseme ionisatsioonienergia eelmisest suurem, kuna elektron on aatomituumale lähemal.

Keemiliste elementide ionisatsioonienergia muuda

Allolevas tabelis on näidatud kolmanda perioodi elementide mõned ionisatsioonienergiad.

Järjestikused ionisatsioonienergiad kJ/mol (96,485 kJ/mol = 1 eV)
Element Esimene Teine Kolmas Neljas Viies Kuues Seitsmes
Na 496 4560
Mg 736 1450 7730
Al 577 1816 2881 11 600
Si 786 1577 3228 4354 16 100
P 1060 1890 2905 4950 6270 21 200
S 999,6 2260 3375 4565 6950 8490 27 107
Cl 1256 2295 3850 5160 6560 9360 11 000
Ar 1520 2665 3945 5770 7230 8780 12 000

Vaata ka muuda