Intervall (matemaatika)

Intervall on matemaatikas reaalarvude hulk, milles koos mis tahes kahe sellesse kuuluva arvuga kuuluvad sellesse hulka ka kõik nende vahele jäävad arvud.

Reaalarvud, mis on reaalsirgel reaalarvust x suuremad ja arvust x + a (kus a on positiivne reaalarv), moodustavad intervalli (vahemiku)

Intervall võib olla lõik, poollõik või vahemik reaalsirgel.

Vaata ka muuda