Interpolatsioon (muusika)

Interpolatsioon on muusika kompositsioonimeetod, mis seisneb tuletatud muusikalise materjali lisamises olemasoleva materjali vahele.

Interpolatsioon võib seisneda näiteks kahe helivältuse, kahe helikõrguse, kahe akordi, kahe tämbri vms vahele jääva materjali lisamises.

Arvutiprogrammi OpenMusic abil teostatud näide illustreerib kaht akordi siduvat interpolatsiooni:

Kahe akordi 10-etapiline interpolatsioon, mis teostatud arvutiprogrammi OpenMusic abil. Mall:Écouter