Etenduse juht

(Ümber suunatud leheküljelt Inspitsient)

Etenduse juht ehk inspitsient on etenduse tehniline juht. Ta vastutab teatris etenduse õigeaegse toimumise ja läbiviimise ning proovide käigus omandatud tehnilise ja kunstilise taseme eest.

Etenduse juht on tihedas koostöös nii kunstilise (lavastaja, kunstnik, näitlejad) kui tehnilise personaliga (lavatöölised, rekvisiitorid, riietajad, õmblejad, butafoorid jt). Etenduse juht allub trupijuhile ja kuulub teatri loomingulisse kollektiivi. Etenduse juhi korraldustele alluvad töö käigus kõik, kes on antud lavastusega seotud – näitlejad ja etendust teenindav personal otseselt, etendust ettevalmistav personal alajuhtide kaudu.

Ajalugu

muuda

Kõige vanem ja kõige kauem kestnud teatritegemise süsteem on selline, et lavastust organiseerib inimene, kes on selles ise osaline. Üks esimesi kordi, kui mainiti inimest, kelle ülesandeks on etenduse valmimist organiseerida, pärineb 16. sajandist. Vastavad ülesanded võttis tihti enda peale lavastuse esinäitleja.[1]

Kui lavaefektide ja tehniliste lahenduste koordineerimine muutus keerulisemaks, tekkis vajadus neutraalse kõrvalseisja järele, kes suudaks kõiki lavastuse aspekte koordineerida.[2] Selleks sai etenduse juht.

19. sajandi lõpupoole hakkas etenduse juhi töö kujunema selliseks, nagu see on praegu. Inspitsiendi tööülesannetest kadus lõplike otsuste tegemine kunstilistes küsimustes, mis kandus üle lavastajale ning suurenes vastutus etenduse läbiviimise eest.[3]

Etenduse juhi ülesanded

muuda

Prooviperioodil

muuda

Iga konkreetse lavastuse käekäigu eest, alates selle repertuaarivõtmisest kuni mahakandmiseni, vastutab antud lavastuse juurde kinnitatud etenduse juht. Etenduse juht on lavastaja otsene abiline kõiges, mis puudutab uuslavastuse väljatoomist, proovide käiku ning etenduste edaspidist läbiviimist. Etenduse juhi ülesandeks on luua kõik temast olenevad eeltingimused nii lavastuse proovide kui ka etenduste läbiviimiseks. Etenduse juht osaleb kõigil temale kinnitatud ja lavastusega seotud töökoosolekutel ning osaleb esimesest lugemisproovist alates lavastuse väljatoomise protsessis. Etenduse juht peab tagama proovide toimumiseks kõik vajaliku vastavalt lavastaja nõudmistele. Iga proovi lõpus kooskõlastab etenduse juht lavastajaga edasise tööplaani. Koostöös produtsendi, lavastaja ja trupijuhiga koostab etenduse juht esietenduseni toimuvate proovide täpse ajagraafiku, kus peavad olema näidatud proovide algus, lavaproovide algus, valgus- ja muud tehnilised proovid, kontrolletendused jm olulised etapid. Samuti kooskõlastab etenduse juht juhtkonna ja töörühma vahel vajalikud muudatused proovide graafikus ja teatri tööplaanis.[4]

Enne etendust

muuda

Enne etenduse algust kontrollib laval dekoratsioonide ja rekvisiitide nõuetekohast paigutust ning valvelauas olevast registreerimisraamatust näitlejate ja etendust teenindava personali kohalolekut. Võtab enne etenduse algust ühendust näitlejatega ning annab korralduse publiku märkideks. [4]

Etenduse ajal

muuda

Alates etenduse algushetkest kuni selle lõpuni allub kogu tegevus teatrimajas etenduse juhile. Sel ajal peavad kõik teatrimajas viibijad tema korraldusi täitma ja veelgi enam ilma inspitsiendi korralduseta ei tohi enamik teatrimajas (ja eriti laval) tehtavaid tegevusi aset leida. Täpsed etenduseaegsed kohustused varieeruvad etenduseti.[5] Etenduse juht koordineerib vastavalt tekstiraamatule ja täpsele ajagraafikule etenduse käiku olenevalt etenduse spetsiifikast. Ta annab ja vahendab märguandeid heli-, valgus-, lavatehnikute ja teiste vahel.

Viited

muuda
  1. Shepherd, S. 2012. Direction. CPI Antony Rowe, Chippenham and Eastbourne, Great Britain. lk 10
  2. Rea, K. 2016. Western Theatre. [1]
  3. Fazio, L. 2000. Stage Manager: The Professional Experience. Focal Press. lk 367
  4. 4,0 4,1 Etenduse juhi tööjuhend. 1997. Draamateatri arhiiv.
  5. Mikkel, J. 2012. Lavast ja lavatehnikast. Eesti Teatriliit. lk 39