Induktiivtajur

Induktiivtajuriks nimetatakse suurt rühma tajureid, kus mehaanilise sisendsuuruse (deformatsiooni, siirde, jõu, momendi) muutus põhjustab elektromagnetilise süsteemi induktiivsuse muutumist.

Induktiivtajurite liigidRedigeeri

Induktiivtajurist on võimalik saada väljundsignaali järgmiste meetoditega:

  • muudetava keerdude arvuga;
  • induktiivelemendi deformatsiooni toimel;
  • muutuva õhupiluga;
  • alalise eelmagneetimise abil muudetava magnetahela takistusega;
  • elektromagnetilise varje või lühiskeeru abil muudetava reaktiivtakistusega.

Induktiivanduri põhielement on magnetsüdamikuga induktiivpool. Niisuguse pooli valmistamine on kulukas ja teda on raske sobitada elektromehaaniliste mikrostruktuuridega. Seepärast kasutatakse tänapäeval induktiivandurite asemel rohkem Halli tajureid. Pealegi ei reageeri viimased mitte ainult magnetvälja muutumisele, vaid on suutelised mõõtma ka selle püsivat väärtust.