Ilmatsalu jõgi

Ilmatsalu jõgi on jõgi Tartumaal, Emajõe parempoolne lisajõgi.

Ilmatsalu jõgi
Ilmatsalu jõe alamjooks
Ilmatsalu jõe alamjooks
Suubub Emajõkke
Valgla maad Eesti
Valgla pindala 116 km²
Pikkus 23 km

Ilmatsalu jõgi on 23 km pikk ja 116 km² valglaga. Saab alguse Nõo alevikust 5,5 km ida pool ja suubub Emajõkke.