Iisaku põllumeeste konvent

Iisaku põllumeeste konvent oli põllumeeste konvent Iisaku alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Illuka, Iisaku, Tudulinna ja Mäetaguse vald.

Konvendi juhatus: esimees Erich Ridali, Robert Aunap, Julius Lugenberg.

Konvendi poolt valitud Põllutöökoja liige: Juhan Reimand.

Liikmed: August Arju, Eduard Muugast, Toomas Luhamaa, Siimon Aava, Eduard Sibrik, August Tamm, Albert Voormansik, Robert Rajamägi, Heinrich Kari, Mart Reinsalu, Ain Voore, Eduard Timotheus (seltskondlikkude organisatsioonide poolt), Aleksander Kuningas (ühistegeliste asutiste poolt), Salme Jõgi (maanaiste poolt).