Kuupäev ja kellaaeg (lehe avamise hetkel)
kuvatud ISO 8601 standardile vastavalt
Kuupäev 2023-11-21
UTC kuupäev ja
kellaaeg kombineeritult
2023-11-21T13:58:47+00:00
2023-11-21T13:58:47Z
20231121T135847Z
Nädal 2023-W47
Kuupäev nädalaga 2023-W47-2

ISO 8601 "Andmeelemendid ja andmevahetusvormingud. Infovahetus. Kuupäeva ja kellaaja esitlusviis" on rahvusvaheline standard, mis katab kellaaja ja kuupäevaga seotud info vahetamist. Standardi andis Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) välja aastal 1988. Standardi eesmärk on pakkuda hästi defineeritud ja üheselt mõistetavat numbrilist aegade kujutamise viisi. Eriti on eesmärk ühene mõistmine erinevate kuupäeva kirjutamise viisidega riikides.

ISO 8601 kasutab kuvamiseks Gregoriuse kalendri kuupäeva ja 24-tunnist kella.[1] Standard ei sätesta kuupäeva ja kellaaja tähendust, see oleneb kontekstist.

Standardi järgi esitatud kuupäevas on kuupäeva ja kellaaja elemendid järjestatud kõige suuremast (aasta) väiksema suunas. Need peavad olema kirjutatud vasakult paremale. Kõik elemendid peavad olema kirjas araabia numbrina või standardis ettenähtud tähemärkidega (näiteks "-", ":", "T", "W", ja "Z"). Sõnad nagu "jaanuar" või "neljapäev" ei ole standardi järgi lubatud.

Viited muuda

  1. ISO 8601:2004[E] section 1 Scope