ISO 3166 on ISO standard, mis reguleerib riike, maid, sõltuvaid territooriume, geograafilisi piirkondi ja haldusüksusi tähistavaid koode.

Standard koosneb kolmest osast:

  • ISO 3166-1 loetleb riikide, maade, sõltuvate territooriumide koode (kahetähelised, kolmetähelised ja numbrilised)
  • ISO 3166-2 loetleb riikide haldusüksuste koode
  • ISO 3166-3 loetleb koode, mis on esimesest osast kustutatud pärast standardi esimest väljaandmist 1974. aastal